Länkstig

Sofia Moström

Om Sofia Moström

Min forskning handlar om stödinsatser i skolan, förståelsen av vilken funktion stödinsatser fyller för skolans praktik.

Jag har en bakgrund som grundskollärare, specialpedagog och speciallärare och har arbetat inom förskoleverksamhet, grundskola och gymnasieskola. Sedan 2017 har jag undervisat på grund- och avancerad nivå, inom lärarutbildningen F-3, 4-6, gymnasieskolan, specialpedagog- och speciallärarutbildning samt inom fristående kurser vid Göteborg universitet. Mitt undervisningsintresse handlar framför allt om specialpedagogik- teori och praktik, stödinsatser och pedagogisk kartläggning.

Jag är sedan 2020 anställd som doktorand i pedagogiskt arbete vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS). Mitt doktorandprojekt har arbetstiteln: Skolans och lärares arbete med stödinsatser - Hinder och möjligheter för elevers utveckling och måluppfyllelse.