Länkstig

Monica Johansson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Monica Johansson

Forskningsintressen

Min forskning är främst inriktad på villkor för lärande inom utbildningsområdet och berör olika aspekter av makt kopplat till kön, klass, etnicitet och plats. Huvudsakligen använder jag mig av kritiska etnografiska forskningsansatser. Jag medverkar 2019-2022 i forskningsprojektet Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden och under 2014-2018 medverkade jag i forskningsprojektet "Landsbygdens unga. Utbildning, plats och delaktighet" och båda projektet finansieras av VR. Ett specifikt forskningsintresse är också inom det det specialpedagogiska området i vid bemärkelse och jag har där främst genomfört studier i gymnasiet relaterat till institutionellt identitetsskapande.

Undervisningsintressen och uppdrag

Min undervisning är främst inom det specialpedagogiska området där jag arbetar i olika kurser, huvudsakligen metod- och examensarbeteskurser.

Delar av min undervisningen berör forskningsmetodologiska frågeställningar med fokus på observation. Jag handleder doktorander och examensarbeten på olika nivåer ofta inom det specialpedagogiska området eller relaterat till etnografiska metoder.

Från 2017 och till hösten 2021 hade jag uppdrag som prodekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och jag har tidigare varit proprefekt vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Från 2018 och till hösten 2021 var jag vice ordförande i Utbildningsnämnden och ordförande i kvalitetsutskottet.

Nyckelord

Anpassning, identitet, institution, gymnasieskola, motstånd, specialpedagogik och landsbygd

Forskningsmiljöer

Medverkar i forskningsmiljöerna PRIS och PAGE.