Länkstig

Mattias Nylund

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 166
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mattias Nylund

Forskningsintressen

Jag deltar i forskningsprojektet Lärares tolkning och tillämpning av läroplan och andra styrdokument i komvux som leds av Professor Andreas Fejes och Professor Per Andersson vid Linköpings universitet. På uppdrag av Skolverket (2020-2022) undersöker vi i projektet hur lärare inom kommunal vuxenutbildning tolkar och tillämpar läroplan och andra styrdokument i sin planering och undervisning. Jag deltar även i forskningsprojektet Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik, finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet (2016-2021) studerar vi elevers förutsättningar för att utveckla kritiskt tänkande i yrkesprogram med olika könsmärkning. Jag var tillsammans med Per-Åke Rosvall koordinator för projektet Vocational education, transitions, marginalisation and social justice, som representerade ett samarbete mellan forskningsnätverken JustEd och Nord-VET. Resultatet från nätverkssamarbetet presenterades i ett temanummer i tidskriften European Educational Research Journal (Vol 18(3), 2019). Mina studier har sin grund i utbildningssociologisk och läroplansteoretisk kunskapsbildning.

Min primära forskningsmiljö är KRIT (Kritisk teori), för vilken jag är koodinator tillsammans med Andreas Ottemo. En teoretisk tradition som jag ägnat speciellt intresse är den utbildningssociologiska tradition som har sin grund i Basil Bernsteins arbeten.

Jag är koordinator för det nordiska nätverket CRITPEN. Jag var mellan 2008-2015 redaktionsmedlem för tidskriften Utbildning och demokrati och ingår sedan 2015 i tidskriftens redaktionsråd. Jag är sedan 2013 medlem i det nordiska Centre of Excellence “Justice through education in the Nordic countries” (team 4) och var biträdande föreståndare för Centrum för yrkeskunnande 2012-2014.

Undervisningsintressen


Mycket av min undervisning sker vid Yrkeslärarprogrammet där jag även är programrådsrepresentant och ofta kursansvarig för ett par kurser. I övrigt undervisar jag på alla nivåer vid universitetet, från introduktionskurser och uppsatshandledning till kursledning, föreläsningar och handledning i forskarutbildning.

Nyckelord: 
yrkesutbildning, utbildningspolitik, läroplansteori, utbildningssociologi.