Göteborgs universitet

Samverkansdoktorand

Som samverkansdoktorand vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession får du möjlighet att kombinera studier på forskarnivå med arbete hos din arbetsgivare.

Vad är en samverkansdoktorand

En samverkansdoktorand får möjlighet att kombinera studier på forskarnivå med arbete hos sin arbetsgivare. Det sker genom ett nära samarbete mellan den pedagogiska verksamhet som doktoranden arbetar i och vår institution vid Göteborgs universitet.

En doktorand utvecklar nya kompetenser genom hela sin utbildningstid och kan som samverkansdoktorand samtidigt föra tillbaka ny kunskap till den egna verksamheten på många olika sätt, exempelvis genom att leda projekt och diskussioner om forskning som kan bidra till att utveckling av undervisning och verksamhet. Samverkansdoktoranden studerar på deltid och är inom ramen för sin anställning kvar i den pedagogiska verksamheten på deltid. Samarbetet bygger på att arbetsgivaren betalar samverkansdoktorandens lön under utbildningen.

Veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att som kommun ha en samverkansdoktorand – vilka villkor som gäller, vad som förväntas av arbetsgivaren och hur denna samverkan kan komma till användning i verksamheten?

Kontakta oss så kommer vi och berättar mer!

Så är det att vara samverkansdoktorand

Möt Ola Henricsson och Linnea Rosengren, två samverkansdoktorander på institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Foto: Torsten Arpi

Ola Henricsson

Som samverkansdoktorand får jag tid att reflektera över den praktik som jag samtidigt är en del av. Att både arbeta som lärare med allt vad det innebär av t. ex. möten med elever i klassrum, på skolgården och i bamba, samtal med kollegor på möten, i korridoren och på fredagsfikat och samtidigt få möjlighet att reflektera över vad det innebär att vara lärare på kurser, konferenser och seminarier samt i diskussioner med handledare och andra doktorander.

Det jag tar med mig från forskarutbildningen är att lärarens arbete kan ha avgörande betydelse för om elever lyckas eller inte i sitt skolarbete och att lärare därför behöver få det förtroendet de förtjänar och tid till undervisning - inte bara tid att administrera och kontrollera elevers lärande.

Avhandling om muntligt berättande

Ola Henricsson disputerade i september 2022 med avhandlingen Som att hålla tiden i sin hand – Didaktiskt perspektiv på muntligt berättande. Läs mer och ladda ner avhandling.

Linnea Rosengren

Det bästa med att vara samverkans-doktorand är att jag har en fot kvar i praktiken och kan dra nytta av allt jag lär mig på forskarutbildningen. Det jag främst har nytta av är de färdigheter i kritiskt tänkande och läsning jag fått med mig, men även verktyg att använda i det systematiska kvalitetsarbetet och i utvecklingsarbete.

Svårigheten med att vara samverkansdoktorand är att räcka till, det är en svår balans. Det är väldigt viktigt att komma in i miljön på universitetet för att få det viktiga stöd som behövs. Det är en speciell situation att arbeta som samverkansdoktorand och om man ska få utväxling för den satsning man gör som extern part krävs kunskap om vad en forskarutbildning är och hur man på bästa sätt kan använda sig av den i praktiken t.ex. i skolutveckling.