Göteborgs universitet

Disputationer genom åren

Två disputerade berättar om sin avhandlingar

Navigate to video: Margaretha Häggström om undervisning i naturmiljö
Video (2:33)
Margaretha Häggström om undervisning i naturmiljö
Navigate to video: Kassahun Weldemariam om ett annat sätt att se på hållbar utveckling
Video (3:28)
Kassahun Weldemariam om ett annat sätt att se på hållbar utveckling