Göteborgs universitet

Personal

CELAM har som centrumbildning medarbetare från flera av GU:s institutioner, samt de statliga och regionala verksamheter som ansvarar för psykiskt störda lagöverträdare.

Forskare 

Eirini Alexiou, MD, Överläkare,
Verksamhetschef Rättspsykiatri, Sahlgrenska universitets­sjukhuset.
eirini.alexiou[at]vgregion.se

Peter Andiné, Docent, Överläkare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Göteborgs universitet,
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Rättsmedicinalverket
peter.andine[at]neuro.gu.se

Christian Baudin, MD, Leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
christian.baudin[at]rmv.se

Tova Bennet, Juris doktor
Juridiska institutionen
Lunds universitet
tova.bennet[at]jur.lu.se

Sara Bromander, MD, Överläkare
Rättsmedicinalverket
sara.bromander[at]rmv.se

Alessio Degl´innocenti, Docent, Leg psykolog, Verksamhetschef
Gothia Forum - klinisk forskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
alessio.deglinnocenti[at]vgregion.se

Carl Delfin, MD, Forskningsassistent
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
carl.delfin[at]kronoberg.se

Leila El-Alti, FD
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
leila.el-alti[at]gu.se

Lena Eriksson, Docent, Universitetslektor
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
lena.eriksson[at]gu.se

Danilo Garcia, FD, Docent, Välbefinnande Coach
Blekinge kompetenscentrum, Landstinget Blekinge
Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet
Center for Well-Being,
Washington University School of Medicine in St. Louis
danilo.garcia[at]icloud.com

Thomas Hartvigsson, FD
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
thomas.hartvigsson[at]gu.se

Malin Hildebrand Karlén, Docent, Leg psykolog
Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Rättsmedicinalverket,
malin.hildebrandkarlen[at]rmv.se

Björn Hofvander, Docent, leg. psykolog
Verksamhetsområde Rättspsykiatri, Psykiatri Skåne
bjorn.hofvander[at]med.lu.se

Hedvig Krona, MD, Läkare
Trelleborg Hospital
hedvig.krona[at]med.lu.se

Tomas Larson, Överpsykolog, MD
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
tomas.larson[at]neuro.gu.se

Natalie Laporte, MD
Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö
natalie.laporte[at]kronoberg.se

Ann-Sophie Lindqvist Bagge, Docent, FD, Leg. psykolog
ann-sophie.lindqvist.bagge[at]psy.gu.se

Sebastian Lundström, MD, Docent, Leg. psykolog
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Göteborgs Universitet
Sebastian.lundstrom[at]neuro.gu.se

Christian Munthe, Professor
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
Christian.munthe[at]gu.se

Caroline Mårland, MD, Leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
caroline.marland[at]vgregion.se

Agneta Nilsson, Docent, Överläkare
Hudiksvall
agn.nilsson[at]telia.com

Thomas Nilsson, Docent, Leg. Psykolog, Universitetslektor
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Göteborgs universitet,
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Rättsmedicinalverket
Thomas.nilsson[at]neuro.gu.se

Susanna Radovic, Docent, FD, Universitetslektor
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
susanna[at]filosofi.gu.se

Anna-Kari Sjödin, MD, Överkurator
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
anna-kari.sjodin[at]neuro.gu.se

Ola Ståhlberg, MD, Leg. Psykolog
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
ola.stahlberg[at]neuro.gu.se

Steinn Steingrimsson, Docent, MD, Läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
steinn.steingrimsson[at]neuro.gu.se

Kristina Sygel, MD, Överläkare
Rättsmedicinalverket
kristina.sygel[at]rmv.se

Märta Wallinius, Docent, MD, Leg. psykolog, Enhetschef
Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö
Marta.Wallinius[at]med.lu.se

Doktorander

Henrik Bergman, Doktorand, Leg fysioterapeut,
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
henrik.bergman[at]vgregion.se
Doktorandprojekt: Exercise in Forensic Psychiatric Care

Johan Berlin, Doktorand, leg. Psykolog
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
johan.berlin[at]kronoberg.se

Emma Bolund Lauenstein, Doktorand, Leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
emma.bolundlauenstein[at]rmv.se

Anja Fernqvist, Doktorand, Överläkare
Rättsmedicinalverket
anja.fernqvist[at]gu.se

Fernando Gonzales Moraga, doktorand, Msc, leg. psykolog
Fernando.gonzalesmoraga@kronoberg.se

Johan Green, Doktorand, Msc
Johan.green@psy.gu.se

David Ivarsson, Doktorand, Msc, Leg psykolog, Kriminalvården
David.Ivarsson@kriminalvarden.se

Pauline Mileikowsky, Doktorand /Msc, Leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
pauline.mileikowsky[at]vgregion.se

Lina Norrbin, Doktorand, MSc, leg. psykolog, Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall
lina.norrbin@rvn.se

Marielle Nyman, Doktorand, MSc, RN
marielle.mn.nyman[at]skane.se

Sven Pedersen, Doktorand /MSc, Leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
sven.pedersen[at]vgregion.se

Jessica Revelj, Doktorand, Msc, Leg. Sjuksköterska 
Jessica.revelj@kronoberg.se

Olof Svensson, Doktorand, MSc, Leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
Olof.svensson[at]rmv.se
Doktorandprojekt: Beslutsprocessen i rättspsykiatriska bedömningar: teori och praktik

Andreas Söderberg, doktorand, fil. mag. vårdvetenskap
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
andreas.soderberg[at]kronoberg.se

Karin Trägårdh, Doktorand, Leg. psykolog, 
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
karin.tragardh[at]vgregion.se

Valentina Vidaurrazaga Aras, student

Personal - Administration

Åse Holl, Administratör
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ase.holl[at]neuro.gu.se

Tidigare medarbetare

Henrik Anckarsäter, Professor, Överläkare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Göteborgs universitet
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stefan Axelsson, Teknisk förvaltare
Rättsmedicinalverket
Stefan.axelsson[at]neuro.gu.se

Rolf Anckarsäter, MD, Överläkare
Kungälvs Sjukhus

Morgan Andersson, Arkitekt SAR/MSA, tekn. dr. Chalmers
morgan.andersson[at]chalmers.se

Eva Billstedt, Professor, Psykolog och klinisk lektor vid
barnneuropsykiatriska enheten Gillberg Neuropsychiatry Centre
Eva.Billstedt[at]neuro.gu.se

Malin Björnsdotter, MSc, MD
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Göteborgs universitet
malin.bjornsdotter[at]gmail.com

Sven Brändström

Anita Carlstedt, MD, Leg. Psykolog
anita.carlstedt[at]neuro.gu.se

Örjan Falk, MD, Läkare
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
orjan.falk[at]neuro.gu.se

Anders Forsman, Professor, Läkare

Christina Gustavson, MD, Läkare

Sara Lina Hansson, MD, Läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
saralina.hansson[at]gmail.com

Charlotte Jakobsson, Projektledare, Forskningsassistent

Nóra Kerekes, Professor I medicinskvetenskap med inriktning psykiatri, MD i neurovetenskap, 
Institutionen för Hälsovetenskap vid Högskolan Väst
nora.kerekes[at]hv.se

Christina Lund, MD, Läkare 

Malte Malm, MSc, Leg. Psykolog
malte.johnsson[at]gmail.com

Helge Malmgren Läkare, Professor Emeritus
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
helge.malmgren[at]filosofi.gu.se

Lennart Meyer, Docent, Överläkare
Verksamhetsområde Rättspsykiatri, Psykiatri Skåne
lennart.meyer[at]skane.se

Alva Stråge, FD 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet

Christer Svennerlind

Caroline Wass
MD, Docent