Göteborgs universitet

Forskningsprojekt

Kort beskrivning av pågående forskningsprojekt samt tidigare och avslutade projekt.

Pågående projekt

CELAM bedriver tvärvetenskaplig forskning om olika aspekter av aggressivt antisocialt beteende. Inom detta område undersöks utvecklingslinjer för aggressivt antisocialt beteende, vilket bland annat omfattar betydelsen av personlighetsdrag och neuropsykiatriska tillstånd. Därutöver strävar forskningen efter att klargöra de samhälleliga förutsättningar under vilka rättspsykiatrin fungerar och vad dessa har för konsekvenser för såväl de rättspsykiatriska undersökningarna som för vården. Detta görs med en bred utgångspunkt som sträcker sig från hjärnans sätt att fungera till personens förståelse för sina egna symtom.

Kontaktperson

Avslutade projekt