Göteborgs universitet

Forskningsprojekt

Kort beskrivning av pågående forskningsprojekt

Pågående projekt

CELAM bedriver tvärvetenskaplig forskning med relevans för samhällets hantering av lagöverträdare med psykisk ohälsa. Inom detta område undersöks bakgrundsfaktorer för kriminalitet, samt rättspsykiatriska behandlingsmetoder för dömda lagöverträdare. Därutöver bedrivs forskning om det juridiska ramverk inom vilken rättspsykiatrin fungerar samt om etiska problem som aktualiseras inom såväl utredning, vård och forskning på denna grupp. 

För information om pågående forskning, kontakta någon av våra projektledare.