Länkstig

Thomas Hartvigsson

Forskare

Avdelningen för filosofi och logik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
C517
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Thomas Hartvigsson

Sedan våren 2023 är jag anställd som forskare inom projektet FORevidence som är ett tvärvetenskapligt projekt med målet att bidra till en mer evidensbaserad rättspsykiatri. Min forskning inom projektet handlar om att analysera etiska frågor och konflikter som uppkommer i rättspsykiatrisk forskning och vård. Två exempel på en sådana frågeställningar är hur rättspsykiatrins mål ska förstås och hur de förhåller sig till varandra och hur man på ett etiskt försvarbart sätt ska kunna rekrytera rättspsykiatriska patienter att vara med i forskning. Huvudregeln är att forskningsdeltagare ska ge sitt fria och informerade samtycke för att delta, i det rättspsykiatriska fallet kompliceras detta av att de befinner sig i tvångsvård och på grund av sin psykiska sjukdom kan ha nedsatt beslutsförmåga.

Min tidigare forskning har berört liknande ämnen. 2020 disputerade jag på en avhandling om patienters rätt att fatta beslut rörande sin egen vård och deras ansvar för dessa. I synnerhet undersökte jag frågan i relation till ungdomar och rättspsykiatriska patienter. Efter det gjorde jag en ettårig post-doc vid University of Essex där jag forskade om tillämpningen av tvångsvårdslagstiftningen i England och Wales samt Skottland.

Undervisning

För närvarande undervisar jag på masterprogrammet i Global hälsa, på masterprogram i ekonomi på Borås högskola samt i forskningsetik för doktorander på Chalmers. Tidigare har jag undervisat på grundkursen i praktisk filosofi, masterprogrammet i folkhälsa, lärarprogrammet samt handlett masteruppsatser i kommunikation.

Samverkan

Jag är sedan 2022 sakkunnig i Region Hallands medicin-etiska råd. Jag har arrangerat och gett flertalet offentliga föreläsningar och gjort etiska analyser åt Socialstyrelsen.