Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Telefon
Postadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa
Rågården, Hus 1,
SU-Östra sjukhuset,
416 85 Göteborg
Besöksadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa
SU Rättspsykiatri,
Rågårdsvägen 5,
Enhet CELAM, Hus 1,
424 57 Gunnilse
Leveransadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa
SU Rättspsykiatri,
Rågårdsvägen 5,
Enhet CELAM, Hus 1,
424 57 Gunnilse