Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Doktorander

En presentation av doktorander vid CELAM, samarbetspartners och deras doktorandprojekt

Christian Baudin, Doktorand, MSc, Leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
christian.baudin[at]rmv.se

Henrik Bergman, Doktorand, Leg fysioterapeut,
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
henrik.bergman[at]vgregion.se
Doktorandprojekt: Exercise in Forensic Psychiatric Care

Johan Berlin, Doktorand, leg. Psykolog
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
johan.berlin[at]kronoberg.se

Emma Bolund Lauenstein, Doktorand, Leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
emma.bolundlauenstein[at]rmv.se

Sabrina Doering, Doktorand
sabrina.doering[at]gu.se

Leila El-Alti, Doktorand
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
leila.el-alti[at]gu.se

Anja Fernqvist, Doktorand, Överläkare
Rättsmedicinalverket
anja.fernqvist[at]gu.se

Natalie Laporte, Doktorand,
Enheten för psykiatrisk neuromodulering,
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
natalie.laporte[at]kronoberg.se

Pauline MileikowskyDoktorand /Msc, Leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
pauline.mileikowsky[at]vgregion.se

Caroline Mårland, Doktorand /Msc, Leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
caroline.marland[at]vgregion.se

Marielle Nyman, Doktorand, MSc, RN
marielle.mn.nyman[at]skane.se

Sven Pedersen, Doktorand /MSc, Leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
sven.pedersen[at]vgregion.se

Olof Svensson, Doktorand, MSc, Leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
Olof.svensson[at]rmv.se
Doktorandprojekt: Beslutsprocessen i rättspsykiatriska bedömningar: teori och praktik

Andreas Söderberg, dotorand, fil. Mag Vårdvetenskap
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
andreas.soderberg[at]kronoberg.se

Karin Trägårdh, Doktorand, Leg. psykolog, 
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
karin.tragardh[at]vgregion.se

Valentina Vidaurrazaga Aras, student