Göteborgs universitet

Doktorander

Doktorander vid CELAM

Johan Berlin, doktorand, leg. psykolog
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
johan.berlin@kronoberg.se

Emma Bolund Lauenstein, doktorand, leg. psykolog
Rättsmedicinalverket                                                              emma.bolundlauenstein@rmv.se

Dariush Djamnezhad, doktorand, leg. psykolog
Malmö Stad, Grundskoleförvaltningen
dariush.djamnezhad@med.lu.se                                        

Isak Einarsson, doktorand, leg. psykolog
Region Skåne, VO Barn- och ungdomspsykiatri
isak.einarsson@med.lu.se                                                               

Anja Fernqvist, doktorand, leg. läkare
Rättsmedicinalverket                                                                                anja.fernqvist@gu.se

Joakim Jakobsson, doktorand, leg. läkare
Region Skåne, VO Akutsjukvård och internmedicin
joakim.jakobsson@med.lu.se                                                                

Fernando Gonzales Moraga, doktorand, leg. psykolog
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
Fernando.gonzalesmoraga@kronoberg.se

Johan Green, Doktorand, Msc
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Johan.green@psy.gu.se

David Ivarsson, doktorand, leg psykolog
Kriminalvården
David.Ivarsson@kriminalvarden.se

Lina Norrbin, doktorand, leg. psykolog
Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall
lina.norrbin@rvn.se

Joana Pata, doktorand, leg. läkare                                                                      Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset                              joana.pata@vgregion.se

Sven Pedersen, doktorand, leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
sven.pedersen@vgregion.se

Omed Abdul Rahman, doktorand, leg. sjuksköterska
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset                    omed.abdul.rahman@vgregion.se

Jessica Revelj, doktorand, leg. sjuksköterska
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
Jessica.revelj@kronoberg.se

Charlotta Svensson, doktorand, leg. sjuksköterska
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
charlotta.a.svensson@vgregion.se

Olof Svensson, doktorand, leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
Olof.svensson@rmv.se

Andreas Söderberg, doktorand, sjuksköterska
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
andreas.soderberg@kronoberg.se

Karin Trägårdh, doktorand, leg. psykolog, 
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
karin.tragardh@vgregion.se

André Tärnhäll, doktorand, leg. psykolog
Region Skåne, VO Rättspsykiatri
andre.tarnhall@med.lu.se 

Valentina Vidaurrazaga Aras, doktorand, leg sjuksköterska
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset          valentina.vidaurrazaga_aras@vgregion.se