Göteborgs universitet

Doktorander

En presentation av doktorander vid CELAM

Henrik Bergman, Doktorand, Leg fysioterapeut,
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
henrik.bergman[at]vgregion.se
Doktorandprojekt: Exercise in Forensic Psychiatric Care

Johan Berlin, Doktorand, leg. Psykolog
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
johan.berlin[at]kronoberg.se

Emma Bolund Lauenstein, Doktorand, Leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
emma.bolundlauenstein[at]rmv.se

Anja Fernqvist, Doktorand, Överläkare
Rättsmedicinalverket
anja.fernqvist[at]gu.se

Fernando Gonzales Moraga, doktorand, Msc, leg. psykolog
Fernando.gonzalesmoraga@kronoberg.se

Johan Green, Doktorand, Msc
Johan.green@psy.gu.se

David Ivarsson, Doktorand, Msc, Leg psykolog, Kriminalvården
David.Ivarsson@kriminalvarden.se

Pauline Mileikowsky, doktorand /Msc, Leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
pauline.mileikowsky[at]vgregion.se

Lina Norrbin, Doktorand, MSc, leg. psykolog, Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall
lina.norrbin@rvn.se

Marielle Nyman, doktorand, MSc, RN
marielle.mn.nyman[at]skane.se

Sven Pedersen, Doktorand /MSc, Leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
sven.pedersen[at]vgregion.se

Jessica Revelj, doktorand, Msc, Leg. sjuksköterska 
Jessica.revelj@kronoberg.se

Olof Svensson, doktorand, MSc, Leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
Olof.svensson[at]rmv.se
Doktorandprojekt: Beslutsprocessen i rättspsykiatriska bedömningar: teori och praktik

Andreas Söderberg, doktorand, fil. mag vårdvetenskap
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
andreas.soderberg[at]kronoberg.se

Karin Trägårdh, doktorand, leg. psykolog, 
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
karin.tragardh[at]vgregion.se

Valentina Vidaurrazaga Aras, doktorand, fil. mag vårdvetenskap 

Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
valentina.vidaurrazaga.aras[at]vgregion.se