Göteborgs universitet

Doktorander

Doktorander vid CELAM

Johan Berlin, doktorand, leg. psykolog
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
johan.berlin[at]kronoberg.se

Emma Bolund Lauenstein, doktorand, leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
emma.bolundlauenstein[at]rmv.se

Anja Fernqvist, doktorand, leg. läkare
Rättsmedicinalverket
anja.fernqvist[at]gu.se

Fernando Gonzales Moraga, doktorand, leg. psykolog
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
Fernando.gonzalesmoraga[at]kronoberg.se

Johan Green, Doktorand, Msc
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Johan.green[at]psy.gu.se

David Ivarsson, doktorand, leg psykolog
Kriminalvården
David.Ivarsson[at]kriminalvarden.se

Pauline Mileikowsky, doktorand, leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
pauline.mileikowsky[at]vgregion.se

Lina Norrbin, doktorand, leg. psykolog
Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall
lina.norrbin[at]rvn.se

Sven Pedersen, doktorand, leg. psykolog
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
sven.pedersen[at]vgregion.se

Omed Abdul Rahman, doktorand, leg. sjuksköterska
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset                    omed.abdul.rahman[at]vgregion.se

Jessica Revelj, doktorand, leg. sjuksköterska
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
Jessica.revelj[at]kronoberg.se

Charlotta Svensson, doktorand, leg. sjuksköterska
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
charlotta.a.svensson[at]vgregion.se

Olof Svensson, doktorand, leg. psykolog
Rättsmedicinalverket
Olof.svensson[at]rmv.se
Doktorandprojekt: Beslutsprocessen i rättspsykiatriska bedömningar: teori och praktik

Andreas Söderberg, doktorand, sjuksköterska
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
andreas.soderberg[at]kronoberg.se

Karin Trägårdh, doktorand, leg. psykolog, 
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
karin.tragardh[at]vgregion.se

Valentina Vidaurrazaga Aras, doktorand, leg sjuksköterska
Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset          valentina.vidaurrazaga_aras[at]vgregion.se