Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Organisation

CELAM har en ledningsgrupp, en styrgrupp och en utökad styrgrupp. Ledningsgruppen planerar det dagliga arbetet och träffas vanligen månadsvis. I styrgruppen redovisas resultat samt planering och inriktning för kommande år .

Ledningsgrupp

Föreståndare

Susanna Radovic, docent, universitetslektor, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet

Malin Hildebrand Karlén, Bitr. föreståndare, FD, leg. psykolog, Rättsmedicinalverket, universitetslektor, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Medlemmar

Peter Andiné, docent, överläkare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet och Rättsmedicinalverket

Eirini Alexiou, MD, överläkare, verksamhetschef Rättspsykiatri, Sahlgrenska universitets­sjukhuset.

Thomas Nilsson, docent, universitetslektor, leg. psykolog, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, Rättspsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Rättsmedicinalverket

Styrgrupp

Ordförande

Henrik Anckarsäter, professor i Rättspsykiatri, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, Rättspsykiatriska vårdkedjan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Rättsmedicinalverket.

Medlemmar

Eirini Alexiou, MD, överläkare, verksamhetschef Rättspsykiatri, Sahlgrenska universitets­sjukhuset.

Peter Andiné, docent, överläkare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet och Rättsmedicinalverket

Sirpa Bohlin, enhetschef Rättspsykiatri Göteborg, Rättsmedicinalverket

Alessio Degl´Innocenti, docent, leg. psykolog, verksamhetschef Gothia Forum - klinisk forskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

Malin Hildebrand Karlén, Bitr. föreståndare CELAM, FD, leg. psykolog, Rättsmedicinalverket, universitetslektor, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Björn Hofvander, docent, leg psykolog, Forskningskoordinator Region Skåne, Lunds Universitet

Åse Holl, forskningssekreterare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Jenny Kärrholm, MD, chef forsknings- och utvärderingsenheten, 
Kriminalvården

Sebastian Lundström, MD, leg psykolog, forskarassistent, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet

Susanna Radovic, docent, universitetslektor, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet

Thomas Nilsson, docent, universitetslektor, leg. psykolog, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, Rättspsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Rättsmedicinalverket

Märta Wallinius, docent, leg. psykolog, forskningskoordinator, Landstinget Kronoberg, Lunds universitet

Henrik Zetterberg, professor, överläkare, sektionschef, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet