Göteborgs universitet

Samarbetspartners

CELAM är en flervetenskaplig centrumbildning vid Göteborgs universitet och utgör ett samarbete mellan Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin och Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Humanistiska fakulteten.

Övriga samarbetspartners

Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård.

FOU Verksamhetsområde Rättspsykiatri, Skåne

FOU Verksamhetsområde Rättspsykiatri, Psykiatri Skåne leder kliniska forskningsprojekt med fokus på rättspsykiatriskt vårdade patienter i Region Skåne.

Avdelningen för Barn- och ungdomspsykiatri, Lund

Avdelningen för Barn- och ungdomspsykiatri, tillhör Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Inom avdelningen bedrivs longitudinell klinisk forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (autismspektrumstörningar, AD/HD, uppförandestörning och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling

Rättsmedicinalverket
VGR Sahlgrenska Universitetssjukhuset