Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Samarbetspartners

CELAM är en flervetenskaplig centrumbildning vid Göteborgs universitet och utgör ett samarbete mellan institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademien och institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Humanistiska fakulteten.

Partners

CELAM samarbetar och finansieras delvis av Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Kriminalvården.

 

Övriga samarbetspartners

GNC The Gillberg Neuropsychiatry Centre. Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin utgör en plattform för att bedriva forskning med utveckling och etablering av nya undersöknings-, utrednings- och behandlingsmetoder inom neuropsykiatri och utvecklingsneurologi, inklusive bland annat autism, ADHD, sociala beteendestörningar och anorexia nervosa. 

Rättspsykiatriska regionkliniken i VäxjöForskning och utvecklingsverksamheten bedriver patientnära forskning med personer med aggresivt och kriminellt beteende som har allvarlig psykisk ohälsa, eller befinner sig i riskzonen.

FOU Verksamhetsområde Rättspsykiatri, Psykiatri Skåne leder kliniska forskningsprojekt med fokus på rättspsykiatriskt vårdade patienter i Region Skåne.

Avdelningen för Barn- och ungdomspsykiatri, tillhör Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Inom avdelningen bedrivs longitudinell klinisk forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (autismspektrumstörningar, AD/HD, uppförandestörning och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling

Rättsmedicinalverket
VGR Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kriminalvården