Göteborgs universitet

FORevidence

Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri.

FORevidence syftar till att skapa förutsättningar för, och påbörja utvecklingen av, evidensbaserad praktik inom svensk rättspsykiatri. 

FORevidence innefattar fyra huvudmålsättningar:

  1. att identifiera viktiga behandlingsområden inom rättspsykiatrisk vård,
  2. att klarlägga förutsättningar för, betydelse och följder av patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård,
  3. att utveckla, anpassa och utvärdera behandlingsinterventioner för rättspsykiatrin och
  4. initiera nationell forskningsplattform för tvärvetenskaplig rättspsykiatrisk forskning.

FORevidence har en unik, tvärvetenskaplig ansats som betonar mångfald, delaktighet och kunskapsöverföring mellan patienter, vårdgivare, samhället och forskare. Fokus ligger på metodutveckling- och utvärdering där också nyskapande teknologi används, och på det nära samarbetet mellan vetenskap och klinisk vardag. FORevidence innefattar nio forskningsprojekt och en tvärvetenskaplig forskningsplattform, som samtliga beskrivs separat. 

FORevidence är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Dnr. 2018-01409.

Programansvarig: Märta Wallinius, docent

Projektledare: 

Peter Andiné, professor
Malin Hildebrand Karlén, docent
Björn Hofvander, docent
Ulrica Hörberg, docent
Christian Munthe, professor
Thomas Nilsson, professor
Mikael Rask, docent