Länkstig

Anna-Kari Sjödin

Anknuten till forskning

Sektionen för psykiatri och neurokemi
Besöksadress
SU Rättspsykiatri
Rågårdsvägen 5, Enhet CELAM, Hus 1 Gunnilse
Postadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa
Rågården, Hus 1, SU-Östra sjukhuset 416 85 Göteborg

Om Anna-Kari Sjödin

Anna-Kari Sjödin, MD, Överkurator. Anställd vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Kopplad till centrumbildningen CELAM vid Göteborgs universitet.

anna-kari.sjodin@neuro.gu.se