Länkstig

Peter Andiné

Professor/överläkare

Sektionen för psykiatri och neurokemi
Telefon
Besöksadress
Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Postadress
Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Om Peter Andiné

Forskargrupp
CELAM - Centrum för etik, juridik och mental hälsa

Peter Andiné
Docent, överläkare

Peter Andiné är docent i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet och forskningsaktiv inom CELAM. Sedan 2015 är han universitetslektor i rättspsykiatri med inriktning mot experimentell neurobiologi vid Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet. Han är överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsområde Rättspsykiatri, och Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatriska avdelningen Göteborg. Han är även vetenskapligt råd i rättspsykiatri vid Socialstyrelsen. Andiné har en bakgrund som preklinisk forskare med inriktning mot excitatoriska aminosyrors och kalciums roll vid hjärnischemi och psykos. Efter över tjugo års arbete inom klinisk psykiatri och rättspsykiatri kombinerar han nu sitt kliniska arbete med rättspsykiatriska undersökningar med rättspsykiatriskt forskningsarbete. Forskningen inriktas mot vetenskaplig utvärdering av rättspsykiatriska undersökningar, sökandet efter neurobiologiska korrelat till aggressivt antisocialt beteende, och frågan om neurobiologiska fynd skulle kunna användas i domstol (Neurolaw). Forskningen försöker även beskriva sam-banden mellan juridiskt uppsåt, personligt ansvar samt gärningsmannens förmåga att förstå en brottslig gärnings innebörd. Andiné har publicerat omkring trettio vetenskapliga artiklar och är medlem av ledningsgrupp och styrgrupp för CELAM.