Göteborgs universitet

Forskning

Ett av CELAM:s mål är att stödja tvärvetenskapliga forskningskontakter och initiera såväl som stödja forskningsprojekt inom områdena mental hälsa och kriminalitet.

Vid centret samarbetar forskare från många olika discipliner (t ex psykiatriker, psykologer, filosofer, socionomer, sjuksköterskor, neurobiologer, jurister, kriminologer). Här presenteras några av våra pågående forskningsprojekt.

Andra forskningsprojekt är utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrin. Centrumets seminarier är öppna för alla och här presenteras och diskuteras pågående projekt såväl som andra ämnen inom området.
Forskarseminarier är riktade till verksamma inom CELAM:s och samarbetspartners.