Göteborgs universitet

Forskning

Centrumets målsättning är att bedriva tvärvetenskaplig forskning inom området mental ohälsa och kriminalitet med fokus på aggressivt antisocialt beteende, lagöverträdelser i samband med psykisk störning, rättspsykiatrisk vård samt övergripande frågor om moraliskt och straffrättsligt ansvar. Vid centret samarbetar forskare från många olika discipliner (t ex psykiatriker, psykologer, filosofer, socionomer, sjuksköterskor, jurister, och vetenskapsteoretiker).