Länkstig

Malin Hildebrand Karlén

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Malin Hildebrand Karlén

Bakgrund

Född 1984. Utbildad vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Fil. Mag. Psykologi med inrikting Missbrukspsykologi 2007; Fil. Mag. Idéhistoria och Vetenskapsteori, 2010; Psykologexamen 2012; Fil. lic. 2013; Fil dr. 2016, doktorandprojekt: Alkoholpåverkade vittnen till våld i nära relationer. Leg. Psykolog 2015. Arbetat som psykolog inom psykiatrisk beroendevård samt rättspsykiatrisk vård.

 

Undervisning

Missbrukspsykologi, personlighetspsykologi, psykiatrisk diagnostik, kulturell psykologi, statistisk metodik.

 

Forskningsintressen

Alkohols och drogers påverkan på kognitiva förmågor,  emotionella gensvar och socialt informationsprocessande i rättspsykologisk kontext

Dubbeldiagnostik, framför allt kombinationen traumatisering och ADHD bland personer med substansberoende

Beslutsfattandeprocesser inom rättspsykiatrisk vård

Psykiatrins historia. Företrädesvis fokus på historiska trender inom diagnostik samt hur missbruksbeteenden och personlighetsstörningar konceptualiserats tidigare i psykiatrisk diagnostik

Områden: Missbrukspsykologi, rättspsykologi, rättspsykiatri, personlighetspsykologi, multipla diagnoser, vetenskapsteori samt psykiatrins historia

 

Pågående forskning

Kliniskt:

Beslutsprocessen i rättspsykiatriska bedömningar: Teori och praktik

ADHD och traumatisering hos patienter med substansberoende

Experimentellt:

Alkoholpåverkade vittnens förmåga att uppfatta och minnas våld

Psykiatrisk idéhistoria:

Vad var missbruk förr, vad är det nu och för vem? En jämförelse av alkoholkonsumtionsmönster hos allmänhet och patienter inom psykiatrin vid tre sekelskiften  

Personlighets(störnings) roll inom psykiatriska diagnoser under 1800, 1900 och 2000-talet.