Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

COMPFOR Research School 

COMPFOR Research School är en nationell forskarskola som drivs i samarbete mellan universiteten i Göteborg och Lund samt regionerna Västra Götaland, Skåne och Kronoberg. Syftet är att främja högkvalitativ interdisciplinär forskning med klinisk förankring inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård i Sverige. Skolan drivs med medel från Vetenskapsrådet och samtliga moment är kostnadsfria.

Kort om forskarskolan 

COMPFOR Research School – COMPulsory för tvångsvård och FORensic för rättspsykiatrisk vård.

Forskarskolan sträcker sig över fyra terminer, ger totalt 15 hp och är utformad för att komplettera obligatoriska doktorandkurser. Kurserna hålls av universitetslärare med klinisk förankring inom svensk psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Målet är att öka studenternas kunskaper om hur högkvalitativ forskning kan bedrivas under de särskilda förhållanden som patientnära klinisk forskning under tvångsvård innebär. Målet är även att öka det interdisciplinära vetenskapliga och kliniska samarbetet inom denna typ av kliniska verksamheter. Utöver samarbete mellan olika professioner med relevant kunskap om svensk tvångsvård samarbetar forskarskolan med patient- och anhörigorganisationer. Delkurs fem är särskilt inriktad på forskning inom tvångsvård i internationella sammanhang och ger deltagarna möjligheter att knyta internationella kliniska och vetenskapliga kontakter.  

Aktuellt

Omgång ett av forskarskolan startar våren 2025. Deadline för intresseanmälan är den 21 oktober 2024. Se nedan för detaljer kring anmälan. 

Målgrupp  

Vi söker doktorander vid något av Sveriges lärosäten med en grundutbildning som ger möjlighet att kombinera forskning med kliniskt arbete inom psykiatrisk eller rättspsykiatrisk tvångsvård. Det är möjligt att söka innan, men obligatoriskt att vara antagen till forskarutbildning senast två veckor innan kursstart. I mån av plats antas även forskare med motsvarande grundutbildning som har avlagt doktorsexamen.   

Omfattning, struktur och innehåll 

Genomgången forskarskola ger totalt 15 hp jämnt fördelade mellan fem kurser under totalt fyra terminer. Skolan kommer att ges i tre omgångar med start vårterminerna 2025, 2026 och 2027. Platsantalet är minst 7 och högst 20 deltagare. I mån av plats erbjuds även doktorander som inte är antagna vid forskarskolan deltagande i enstaka kurser.
 

Översikt termin 1 till 4
Översikt över de fyra terminerna i forskarskolan.

Forskarskolans deltagare kommer att fungera som en klass som utöver kursutbudet erbjuds årliga writing retreats, månatliga workshops samt medverkan vid en vetenskaplig konferens. Forskarskolan invigs med ett lunch-till-lunchmöte i samband med uppstart av termin 1. Kurserna 1–4 ges med en veckas kursmöte på plats i Göteborg (kurs 1,3,4) respektive Lund (kurs 2) samt en veckas självständigt arbete fördelat före och efter kursmötet. 

Kurserna och vetenskapliga aktiviteter
 


Praktisk information  

Resor och boende vid kursmöten, writing retreats samt konferenser bokas och betalas av forskarskolan.  

Ansökan och antagning

Forskarskolan innehåller fem obligatoriska kurser på 3 hp vardera, som du genomför inom ramen för valbara kurser i den forskarutbildning du är antagen till. Huvudsakligt kursspråk är svenska samt, framför allt under kurs 5, engelska.  

Antagning till COMPFOR sker separat. Forskarskolans deltagare behöver ansöka till varje enskild kurs enligt universitetets rutin för utbildning på forskarnivå och har förtur till plats. De enskilda kurserna kan sökas av doktorander utanför forskarskolan som antas i mån av plats.  


Ansökan till kurserna

Du söker till kurs 1 och 3–5 via Göteborgs universitets kurskatalog FUBAS
Du söker till kurs 2 via Forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet


Ansökan till forskarskolan

Du söker till omgång ett av COMPFOR genom att skicka en intresseanmälan till compfor@gu.se senast den 21 oktober 2024. Anmälan ska innehålla:  

  1. din individuella studieplan (ISP) 
  2. aktuell forskningsplan
  3. en kort motivering som besvarar följande frågor (200–400 ord per fråga):
    – Varför vill jag gå forskarskolan COMPFOR?   
    – Varför är psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri angelägna som forskningsämne?   
    – Hur kan min forskning relateras till psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri?   

Om du inte är antagen doktorand vid tiden för ansökan krävs även ett intyg i pdf-format från din huvudhandledare om att du förväntas vara antagen senast två veckor innan kursstart.