Göteborgs universitet
Bild
Planering och schema
Foto: Andreas Lischka från Pixabay

Om oss

Centrum för etik, juridik och mental hälsa - CELAM

CELAM bildades i januari 2012. Syftet med att bilda CELAM var att starta och stödja forskning om psykisk störning, aggressivt antisocialt beteende och moraliskt och straffrättsligt ansvar i en tvärvetenskaplig referensram genom att formalisera det forskningssamarbete som i praktiken fanns mellan Forskargruppen Rättspsykiatri vid Sahlgrenska akademin, Forskargruppen Rättspsykiatri vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet och en grupp forskare i teoretisk respektive praktisk filosofi vid Institutionen för Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten i Göteborg. Målsättningen är att vara ett nationellt kompetenscentrum för kunskap om psykisk ohälsa hos unga lagöverträdare, bedriva forskning som är högkvalitativ även ur ett internationellt perspektiv och att utbilda personer som kan möta verksamheternas och framtidens behov av vetenskapligt och kliniskt kunnande.