Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Åsa Arrhenius

Forskningsingenjör 1.e

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Fax
031-786 25 60
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Åsa Arrhenius

Min forskarbakgrund är inom miljövetenskap med fokus på ekotoxikologi och effekter av blandningar eller sk kemikalie-cocktails. Jag har främst arbetat med mikrobiella samhällen men även enartstester med alger och bakterier. Jag har studerat effekter av många olika typer av föroreningar som tex olika bekämpningsmedel, läkemedel och biocider, enskilt men framförallt i olika blandningar.

Mitt dagliga arbete är varierat, för närvarande har jag följande huvudsakliga arbetsuppgifter;

1. Samordnare för FRAM centret för framtidens kemiska riskanalyser och styrning (www.fram.gu.se). FRAM är ett tvärvetenskapligt akademiskt forskningscenter med fokus på kemiska blandningar och hur kemiska föroreningar påverkar människors hälsa och miljön. I FRAM arbetar jag också som kommunikatör tillsammans med Nina Silow (GMV) och arbetar särskilt med FRAM på sociala medier; FRAMs twitterkonto och FRAMs Facebooksida.

2. Deltar i olika forskningsprojekt tillsammans med Prof. Thomas Backhaus.

3. Undervisning på kandidat- och mastersnivå inom miljövetenskap.

4. Institutionstjänstgöring BioEnv inklusive labsäkerhet, kemikalieinventeringar, samordning av forskningslab, medlem av husgruppen i Botan, miljögruppen i Botan och i delaktig i planering av nya lokaler i Natrium.

5. Övrigt:

Arbetsmiljöombud (AMO) på BioEnv i Botan- och Zoologenhuset.

Del av Ocean Blues - från ångest till aktion som är ett tvärvetenskapligt kommunikationsprojekt som länkar samman gymnasieelever med forskare från Göteborgs universitet. Målet med projektet är att förvandla oro för havsmiljön till handling.