Länkstig

Åsa Arrhenius

Forskningsingenjör 1.e

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
5156
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Prefekt

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 18
41390 Göteborg
Rumsnummer
5156
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Åsa Arrhenius

Min forskarbakgrund är inom miljövetenskap med fokus på ekotoxikologi och effekter av blandningar eller sk kemikalie-cocktails. Jag har främst arbetat med mikrobiella samhällen men även enartstester med alger och bakterier. Jag har studerat effekter av många olika typer av föroreningar som tex olika bekämpningsmedel, läkemedel och biocider, enskilt men framförallt i olika blandningar.

Mitt dagliga arbete är varierat, för närvarande har jag följande huvudsakliga arbetsuppgifter;

1, Prefekt vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

2. Samordnare för FRAM centret för framtidens kemiska riskanalyser och styrning (www.gu.se/fram). FRAM är ett tvärvetenskapligt akademiskt forskningscenter med fokus på kemiska blandningar och hur kemiska föroreningar påverkar människors hälsa och miljön.