Göteborgs universitet
Bild
Mönster som bildar en harmonisk helhet
Foto: Bogdan Karlenko
Länkstig

MiMo - en studie om en modell för barnmorskans vård som har kvinnan i fokus

Att ha kvinnan i fokus (eng. women-centred) är ett övergripande mål för förlossningsvård. Det finns teoretiska modeller från olika länder för vård som har kvinnan i fokus. Även om dessa modeller innehåller likheter genom att de fokuserar på kvinnans perspektiv och relationen till vårdpersonalen finns det skillnader beroende på kultur och professionella roller. Därför har en teoretisk modell för barnmorskans vård baserad på tidigare forskning i en nordisk kontext (MiMo) utvecklats.