Göteborgs universitet
Bild
Grupp studenter som pluggar ihop
Foto: Stockbild
Länkstig

Magister och masterutbildning

Du kan själv sätta ihop en utbildning till master eller magister genom ett flexibelt system där du själv sätter samman din utbildning

Vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa ges utbildning på avancerad nivå i fyra huvudområden: Omvårdnad, Radiografi, Reproduktiv och perinatal hälsa samt Vårdpedagogik.

I ett flexibelt system bestående av fristående kurser leder utbildningen till magister- samt masterexamen. Studenten kan själv sätta samman sin utbildning genom en rekommenderad studiegång. En magister respektive masterutbildning består av fyra olika typer av kurser:

  • Vetenskapliga metodkurser
  • Ämnesfördjupningskurser
  • Valbara kurser
  • Självständigt arbete

Rekommenderad studiegång för magisterexamen 60 högskolepoäng (1 år)

Magisterexamen består av fristående kurser på avancerad nivå om totalt 60 högskolepoäng (hp) varav 30 hp måste vara inom huvudområdet. Högst 15 hp av de valbara kurserna får vara på grundnivå men får då ej ingå i tidigare examen.

Ämnesfördjupning 15hp Valbara kurser 15hp
Valbara kurser 7,5hp Vetenskaplig metod 7,5hp Självständigt arbete 15hp

Rekommenderad studiegång för masterexamen 120 högskolepoäng (2 år)

Masterutbildning består av fristående kurser motsvarande två års heltidsstudier (120 hp) varav 60 hp inom huvudområdet. Högst 30 hp av de valbara kurserna får vara på grundnivå men får då inte ingå i tidigare examen.

Ämnesfördjupning 15 hp Ämnesfördjupning 15 hp
Valbara kurser 15 hp Valbara kurser 15 hp
Valbara kurser 15 hp Vetenskaplig metod, kvalitativ metod, 7,5 hp Vetenskaplig metod, kvantitativ metod, 7,5 hp

Självständigt arbete 30 hp eller 15 hp + 15 hp