Länkstig

Gabi Oesterling

Studievägledare

Administrativa
enheten
Telefon
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Gabi Oesterling

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Studievägledning för studenter på

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammen på halvfart
  • Kompletterande utbildningen för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz
  • Fristående kurser som ges på institutionen för vårdvetenskap och hälsa
  • presumtiva studenter