Göteborgs universitet
Bild
Två studenter som sitter vid en dator
Foto: Unsplash
Länkstig

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU

Utbildningen vänder sig till dig som har en sjuksköterskeexamen från ett land utanför EU/EES/Schweiz och som vill komplettera för att kunna ansöka om svensk sjuksköterskelegitimation. Utbildningen sträcker sig över tre terminer. Den första terminen består av en fördjupad kurs i svenska med inriktning mot omvårdnad. Därefter följer två terminer med teoretisk och praktisk utbildning. Här finner du viktig information för dig som vill söka!

Tidig antagning

OBS! Inför vårterminen 2025 är anmälningsperioden en månad tidigare. Du söker till utbildningen 15 augusti - 16 september 2024.

Viktiga datum inför 2025:

15 augusti - Webbanmälan öppnar på Antagning.se

16 september - Sista anmälningsdag

27 september - Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se

27 september - Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). 

v 44-45 - Kallelser till intervju skickas ut 

v 46-47 - Intervjuer

Ca 12 december - Antagningsbesked publiceras på Antagning.se

15 januari - Kursstart VT25

Behörighet - vem kan söka? 

 • Du behöver ha en avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES/Schweiz
 • Du behöver ha ett utfärdat beslut  från Socialstyrelsen att din tidigare utbildning är godkänd för att komplettera i Sverige. Läs mer här
 • Godkända kunskaper i svenska: Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Möjlighet att bli antagen via reell kompetens/validering finns. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Urval 

I det fall antalet sökande är fler än antalet utbildningsplatser sker ett urval i två steg.

Steg I: Samlad bedömning av tidigare studie- och yrkeserfarenhet
Steg II: Intervju

De sökande med högst rankade meriter kallas till intervju.

Avgift?

Du behöver inte betala anmälnings- och studieavgifter om du

 • är svensk medborgare
 • har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • har ett tillfälligt uppehållstillstånd (av andra anledningar än studier) i Sverige
 • är medborgare i EU, ett EES-land eller i Schweiz.

Du behöver själv intyga att du uppfyller dessa villkor. 

Anmälan 

Du anmäler dig till Kompletterande utbildning för sjuksköterskor på www.antagning.se
Senast 27 september 2024 ska du även bifoga följande dokument:

Meritförteckning 

Följ instruktionerna i meritförteckningen om vilka dokument du ska ladda upp och hur.

 • Intyg på din tidigare sjuksköterskeexamen 
 • Socialstyrelsens utfärdade beslut om att du är behörig för kompletteringsutbildning Läs mer här
 • Betyg i Svenska B eller Svenska 3 med lägsta betyget godkänd/E.

Om du vill skicka dokumenten per post så ska de skickas till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Meritförteckningen ska skickas in efter att du anmält dig. Tänk även på att prioritera dina val så att det alternativ du helst vill läsa placeras överst i din anmälan. Du kan endast antas till en utbildning.

Checklista

 • Utbildningsbevis från din sjuksköterskeutbildning
 • Beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att komplettera
 • Intyg på svenskakunskaper
 • Meritförteckning

Bedömning av reell kompetens/validering 

Om du saknar formell behörighet, men anser att du på grund av andra meriter uppfyller behörighets-/förkunskapskraven, till exempel genom andra former av utbildning eller yrkeslivserfarenhet, har du möjlighet att ansöka om reell kompetens/validering.

Ansökan om prövning av reell kompetens görs i samband med anmälan på Antagning.se, senast sista kompletteringsdag. Gör du en sen anmälan ska du skicka in din ansökan i samband med din anmälan.

För mer information och blankett se information på antagning.se

För att vi ska kunna värdera din ansökan är det viktigt att vi får så mycket information som möjligt om din kompetens och tidigare studie- och yrkeserfarenhet både från annat land och från Sverige.

Exempelvis kanske du är utbildad specialistsjuksköterska från ett annat land men har fått avslag från Socialstyrelsen för att processen till att bli specialistsjuksköterska skiljer sig åt från det svenska systemet. Eller så kanske du är utbildad till sjuksköterska på gymnasial eller delvis eftergymnasial nivå och därför fått avslag och blivit obehörig men har arbetat som sjuksköterska i många år.

Oavsett hur just din situation ser ut så vill vi be dig att så tydligt som möjligt beskriva din utbildning och framför allt erfarenhet från yrket. Även arbetslivserfarenhet från svensk hälso- och sjukvård värderas.

 • Fyll i blanketten om bedömning av reell kompetens som finns på www.antagning.se och bifogar den till din ansökan. Det går bra att ladda upp eller skicka in, följ instruktionerna på antagning.se
 • Skicka med ett personligt brev eller ett utförligt CV som tydligt beskriver det du vill ha bedömt. För att kunna göra en rättvis bedömning är det viktigt att du skickar med så mycket relevant information som möjligt om din utbildning (innehåll, omfattning/längd, nivå), om din yrkeserfarenhet som sjuksköterska/specialistsjuksköterska/barnmorska, om du har arbetat i svensk hälso- och sjukvård och vad du har haft för arbetsuppgifter. Du kanske även har gått kurser via arbetet eller på egen hand som är relevant för din ansökan? Beskriv i så fall det också.
 • Bifoga intyg och dokument som kan styrka din kompetens i den mån det är möjligt. Du kanske har betyg, kursintyg, arbetsbok, arbetsgivarintyg eller liknande. Om du inte har tillgång till dessa dokument så är det viktigt att du beskriver varför.

Observera att vi behöver all denna information senast sista kompletteringsdag (28 september 2023) för att hinna värdera din ansökan. Om du funderar på att ansöka om bedömning av reell kompetens/validering så vill vi uppmana dig att i god tid fundera över hur du tydligt kan beskriva din kompetens och tidigare studie- och yrkeserfarenhet både från annat land och från Sverige.

Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta Pernilla Hultberg på pernilla.hultberg@gu.se eller 031-786 3579.

Navigate to video: För dig som utbildat dig utomlands
Video (1:07)
För dig som utbildat dig utomlands