Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Carina Gran
Länkstig

Är du redan doktorand? ansök till SHIFT CARE!

Är du doktorand och har projekt inom Nära vård – nu finns möjlighet ansöka till forskarskolan SHIFT CARE!

SHIFT CARE är forskarskolan som ska fokusera på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov. Alltså en vård som är proaktiv, hälsofrämjande och personcentrerad, som använder digitala och hybrida lösningar, eftersträvar en kostnadseffektiv och hållbar vård med hög kvalitet och skapar sömlöst samarbete genom hela vårdkedjan.

Samverkan mellan fyra lärosäten

SHIFT CARE är en nationell forskarskola som drivs i samarbete mellan fyra lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. En hörnsten inom SHIFT CARE är att förbereda doktorander för att bli verksamma inom utbildning med inriktning mot Nära vård på universitet, högskolor och inom hälso- och sjukvårdens olika vårdnivåer.

Bli en del av vår forskarskola

Nu söker vi doktorander som är antagna till forskarutbildning vid något av Sveriges lärosäten, har projekt inom Nära vård och som vill bli en del av vår forskarskola. För att kunna delta i forskarskolans program är det önskvärt att du ännu inte genomfört halvtidsseminarium. Deltagandet i forskarskolan pågår parallellt med den ordinarie forskarutbildningen och forskarskolans program utgörs av kurser, internat, seminarier och möjlighet till internationellt utbyte.

Upplägg

Forskarskolan innehåller två obligatoriska kurser, som du genomför inom ramen för valbara kurser i den forskarutbildning du är antagen till.

Den första, Nära vård – från teori till praktik 7,5hp, startar under 2023 (v50-02) och platser för doktorander antagna till SHIFT CARE är reserverade. Den andra obligatoriska kursen har fokus på didaktik för Nära vård med planerad start under våren 2025. Det kommer även finnas valbara kurser.

Upplägget syftar till att förbereda dig som doktorand på att kunna bedriva tvärvetenskaplig spjutspetsforskning och undervisning i nära samverkan med primärkommunala verksamheter. Vår förhoppning är att forskarskolan ska bli en naturlig hemvist för doktorander med projekt inom Nära vård och att deltagandet ger bra förutsättningar för samverkan med andra doktorander och forskare inom samma fält. Inom ramen för forskarskolan ges du även möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter.

Intresseanmälan

Du behöver komma in med din intresseanmälan senast den 1 september och bifoga enligt nedan.

Anmälans innehåll:

  • Din individuella studieplan (ISP)
  • Aktuell forskningsplan
  • En kort motivering på en ½ sida som beskriver ditt doktorandprojekts relevans för Nära vård och varför du söker till forskarskolan.

Mejla din ansökan som en PDF fil till shiftcare@adm.gu.se. Döp filen med ditt för- och efternamn.

 

Vill du veta mer? 

Blir du nyfiken och vill veta mer om vår forskarskola? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss!  Diskutera även förutsättningarna med dina handledare.

https://www.gu.se/vardvetenskap-halsa/var-forskarutbildning/shift-care

Invigning

Invigningen av forskarskolan är planerad till den 27 september kl. 13-17, lokal Arvid Carlsson, Göteborgs universitet. Planeringen pågår och vi kan utlova ett intressant program med bland annat en utförlig presentation av forskarskolan, föreläsningar och speeddejting. Självklart kommer det även finnas tid för mingel och vi bjuder på något gott att äta och dricka. 

Välkommen med din intresseanmälan till forskarskolan SHIFT CARE senast den 1 september!