Länkstig

Öppna data behandlas i stort EU-projekt

Göteborgs universitet undersöker digitala data och öppenhet inom ramarna för ett stort internationellt projekt som heter Data for All.

Bild
Juho Lindman
Juho Lindman är en av forskarna som är involverade i projektet

Forskare från Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet deltar i ett projekt med titeln Data for All, som samarbetar med kommuner och forskningspartners för att förstå och hitta lösningar på data-relaterade problem som uppstår i organisationer.

Skapar möjligheter för kommuner och studenter

Projektgruppen från Göteborgs universitet leder det akademiska arbetspaketet, som kommer att informera projektet om den senaste utvecklingen inom området. Mer specifikt kommer forskarna att fokusera på frågor som relaterar till öppenheten av digital data.

Kommuner har stora mängder digitala data som samlas in som en del av den dagliga verksamheten. Datan kan öppnas upp för att förbättra servicen som kommunerna tillhandahåller. Till exempel kan öppna databaserade tjänster innebära att tillgängliggöra tidtabeller eller platsdata för kollektivtrafik för att förbättra reseplaneringen. Det kan också öka insynen i kommunala offentliga utgifter. 

Utöver detta kommer projektgruppen att medverka i praktisk utveckling av Kungsbacka kommuns service. Förutom att bidra till forskningen, kommer detta att ge studenter möjligheter att fördjupa sig i kommunalt utvecklingsarbete för data-intensiv service.

Kommuner behöver praktisk stöttning

Databaserad service är en viktig del i att uppnå EU: s mål med datasuveränitet. Tyvärr släpar europeiska kommuner och regioner i dagsläget efter de statliga och privata organisationerna i hur intensivt de arbetar med data. Kommunerna behöver stöttning genom kontinuerlig praktisk support, spridning av kunskap och analys av lyckade exempel på liknande arbete. 

För mer information, kontakta 
Jonathan Crusoe
Juho Lindman
 

Data for All

Projektet Data for All syftar till att förstärka och effektivisera kommuners och regioners datahantering och utveckla deras digitala service. Nitton partners från sju olika länder arbetar gemensamt inom projektet för att utveckla och testa tjänster inom transport, energi, hållbarhet, turism, transparens och ekonomisk utveckling.

Data for All är ett 39 månader långt forskningsprojekt med medel från Interreg North Sea Region som koordineras av Intercommunale Leiedal från Belgien.

Data for all: s hemsida: http://www.dataforall.org/