Göteborgs universitet
Bild
Bild på hav
Foto: Johan Wingborg

Övriga svenska företag

Det finns ett flertal vattenbruksnäringar utanför Västsverige, som bland annat odlar lax, jätteräkor och regnbåge.


Håva AB
Odlar jätteräkor i ett cirkulärt landbaserat marint odlingssystem.
www.hava.se

Vattenbrukscentrum Norr AB
Odlar fjällröding, regnbåge och öring, som används inom forskning och kommersiellt. Erbjuder forskningsanläggningar för foderförsök mm och är även konsulter för vattenbruksföretag.
www.vbc.nu

AquaFuture A/S
Produktion av lax i semi-slutna kassar i havet. Utveckling av multi-troft vattenbruk. Baserad i Brönnöysund, Norge.
www.akvafuture.com

Gårdsfisk
Landbaserad produktion i recirkulerande system med tilapia och Clarias för den lokala marknaden. Baserad utanför Kristianstad. www.gardsfisk.se

Långhults laxodling
Produktion av regnbåge (småfisk), samt sportfiskeföretag i Småland.
www.långhultslax.se

Scandinavian Silver Eel
Produktion av ål för konsumtion och utsättning för att stärka den vilda ålpopulationen. Baserad i in Helsingborg.
www.silvereel.se

Tiraholms Fisk
Småskalig odling av regnbåge för produktutveckling och marknadsföring i en lokal butik och restaurang. Baserad vid sjön Bolmen, Småland.
https://tiraholm.se/

Agtira AB
Företaget verkar inom området akvaponi, där de utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.
https://www.agtira.com/

Svensk Fiskodling AB/ Ljusterö Lax o Gös AB
Företaget har kunskap om bland annat RAS och akvaponik.
http://svenskfiskodling.se/

Kedjeåsens Fisk AB
Företaget är ett mångsidigt vattenbruksföretag med en damm, trågodling samt en kasseodling.

https://kfisk.se/

Arctic roe of Scandinavia AB
Företaget har fokus på hållbar produktion av störrom.
www.arcticroe.com

Johannas Stadsodlingar AB
Företaget arbetar med akvaponik, ett cirkulärt odlingssystem.
www.johannas.org

Nedan företag är medlemmar i branschorganisationen Matfiskodlarna.

Nordic Trout AB är landets största producent av regnbåge. Bolaget har 11 odlingsenheter på olika ställen i landet, både i sötvatten och i havet. Bolaget producerar delvis själv sättfisk för den egna produktionen.
https://nordictrout.com/en/

Vattudalens Fisk AB odlar i huvudsak regnbåge. Bolaget äger även Vattvikens Fisk AB.

Slotts Lax AB en betydande producent av regnbåge. Odlingarna finns i Dalarna. Bolaget ägs av Nordic Trout AB.

Umlax AB är landets största producent av röding. Umlax producerar sättfisk för den egna produktionen och även mindre mängder som säljs till andra aktörer.
www.umlax.se/

Svensk Fjällröding AB (Landöröding).
Företaget har egen sättfiskproduktion och eget slakteri och rödingen säljs på den svenska marknaden.
Hemsida.

Överumans Fisk AB odlar regnbåge. Företaget har egen sättfiskproduktion.
http://overumans.se/

EM-Lax AB
En ledande producent av regnbåge (rom, smolt). Baserat på fem olika platser i Sverige.
www.emlax.se