Länkstig

Eva-Lena Axelsson

Studievägledare

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
2106
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Eva-Lena Axelsson

Jag har en Studie- och yrkesvägledarexamen från Umeå universitet. Utöver den har jag fortbildat mig inom e-vägledning, coaching-metodik och motiverande samtal.

Jag vill erbjuda vägledning med hög kvalitet till alla som så önskar samt utveckla metoder, seminarier, informationstillfällen och material för att ge alla studenter samma grundförutsättningar att klara sina studier. Studenterna ska genom detta få förståelse för vad högskolestudier kan vara och hur de själva kan förhålla sig till sitt eget lärande. Jag vill synliggöra vad vägledning är och vara det stöd för studenterna många behöver ha för att kunna göra väl övervägda val inom studier och karriär utifrån sin livssituation.

Jag har ett särskilt intresse att stödja studenternas väg genom och ut från sina studier och har varit med och utvecklat kursen ”Humanistens arbetsliv”, SPL180 7,5 hp, där jag också håller i delar av de seminarier som ingår i kursen. Syftet med kursen är att studenterna ska få redskap och verktyg att hitta arbeten där en språklig eller humanistisk kompetens är meriterande. Att arbeta med språk betyder inte att man måste bli lärare eller översättare.

2021 började jag som studievägledare på institutionen för kemi och molekylärbiologi.

2011-2021 arbetade jag som studievägledare vid institutionen för språk och litteraturer.

Jag kom 2008 till Göteborgs universitet och började vid den Konstnärliga fakulteten som fakultetsövergripande studievägledare för de konstnärliga utbildningarna. Jag kom dit från NSHU – Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning – som var en myndighet som hade i uppdrag att arbeta för ett ökat samarbete inom högskolesektorn. Där jobbade jag som studievägledare för Nätuniversitetet, ett samarbete mellan landets lärosäten i syfte att erbjuda utbildning på distans utan fysiska träffar. All utbildning samlades i en portal där enbart distansutbildningar presenterades.

Övriga uppdrag för myndigheten var arbetet med breddad rekrytering. Breddad rekrytering och breddat deltagande är lika viktigt nu som då, att alla presumtiva studenter ska känna till att högskoleutbildning finns och kan vara en möjlighet för många, även för de med studeiovan bakgrund, är fortfarande något jag brinner mycket för.

Innan tiden vid NSHU arbetade jag många år inom vuxenutbildningen, då i Kramfors kommun, både som studievägledare och projektledare för den stora vuxenutbildningssatsningen Kunskapslyftet.