Länkstig

Analytisk kemi 1

Kurs
KEM070
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-16019
Ansökan öppnar 16 september 2024

Om utbildningen

Kursen Analytisk kemi 1 ger dig en introduktion till modern kvantitativ analytisk kemi med tonvikt på spektroskopiska, kromatografiska och elektrokemiska metoder. Du lär dig grundläggande analytiska beteckningar och statistik samt hur du tar prover och hur du förbereder dessa för analys.

Kursen är på grundläggande nivå. Det är en fördel om du har kunskaper i matematik motsvarande 15 högskolepoäng.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, räkneövningar, labbtester och laborationer. Räkneövningstillfällena ger stöd för din förståelse av den moderna kvantitativa analytiska kemin. De obligatoriska laborativa momenten belyser aktuella analytiska problem och fungerar som ett stöd för de teoretiska momenten. Ungefär hälften av kursen är laborativ.

Undervisningen är på engelska.

Behörigheter och urval

Behörighet

Genomgångna kurser KEM011 Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021 Grundläggande kemi 2 (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i kemi (N1KEM)
  • Kandidatprogram i läkemedelskemi (N1LMK)
  • Kandidatprogram i molekylärbiologi (N1MB1)
  • Kandidatprogram i marin vetenskap (N1MAV)
  • Kandidatprogram i miljövetenskap med inriktning naturvetenskap (N1MVN)
  • Masterprogram i kemi (N2KEM)
  • Lärarprogrammet (L1LÄR)

Du kan också läsa den som fristående kurs. 

Det finns ett stort behov av analytiska kemister inom industrin. De underliggande principerna för analytisk kemi är också viktiga för vidare studier i kemi på master- och doktorandnivå.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler