Länkstig

Kemi, självständigt arbete A

Kurs
KEM916
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21613

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21614

Om utbildningen

I kursen Kemi, självständigt arbete A gör du ett eget självständigt arbete för att få din examen. Genom det självständiga examensarbetet får du erfarenhet av vetenskapligt arbete, analys och rapportering av vetenskapliga resultat. Arbetet gör du i slutet av ditt kandidatprogram. 

Arbetet gör du oftast i någon av institutionens forskargrupper. Ditt arbete utgör då en del av ett pågående forskningsprojekt. Du kan också göra ditt examensarbete på ett företag eller en myndighet. Du utför ditt arbete under eget ansvar med stöd av en kunnig handledare.

Ett självständigt arbete har oftast både teoretiska och experimentella inslag, men på den här korta kursen är det vanligtvis ett helt teoretiskt arbete. Om du vill göra ett längre arbete, kan du välja kursen Kemi, kandidatarbete (KEM929) som omfattar 30 högskolepoäng.

Som student har du ansvaret för att hitta ett lämpligt projekt och att ta kontakt med handledare och examinator för det självständiga arbetet. Vid behov kan studievägledaren hjälpa till. När du kontaktar handledare och examinator ska du kunna visa att du har de fördjupningskurser inom ämnesgrenen som utgör förkunskapskrav.

Val av uppgift du ska jobba med och tid för kursstart sker i samråd med ämnets examinator och handledare. Litteratur väljer du tillsammans med handledaren. I slutet av kursen sammanställer du arbetet i form av en skriftlig vetenskaplig rapport som du presenterar vid ett seminarium.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på avslutade kurser om 120 hp varav godkända kurser inom ämnet kemi om sammanlagt 75 hp. Godkända kurser inom den för det självständiga arbetet adekvata ämnesgrenen erfordras. Som student har du ansvaret för att ta kontakt med handledare och examinator. I samband med detta ska du visa att du har de fördjupningskurser inom ämnesgrenen som utgör förkunskapskrav. Val av uppgift och tid för kursstart sker i samråd med ämnets samordnande examinator och handledaren.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i kemi (N1KEM)
  • Kandidatprogram i läkemedelskemi (N1LMK)
  • Masterprogram i kemi (N2KEM)
  • Masterprogram i organisk kemi och läkemedelskemi (N2KEL)
  • Masterprogram i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem (N2ACE)
  • Masterprogram i kemi och lärande (N2KOL).

Du kan även läsa den som fristående kurs.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler