Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Biokemi

Kurs
KEM060
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen i Biokemi består av två centrala delar: cellens metabolism och genetisk information.

I den första delen lär du dig hur levande celler utvinner energi ur sin omgivning och hur till exempel kolhydrat-, lipid- och proteinmetabolism går till. Du lär dig också hur fotosyntesen fungerar. Kursen behandlar även reglering av dessa processer.

I andra delen av kursen får du en inblick i hur genetisk information lagras i cellen, hur informationen kopieras vid celldelning och hur den överförs och används vid syntes av proteiner.

Kursen är på kandidatnivå och kräver att du har grundläggande kunskaper i biokemi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper.

Efter studierna

Kursen Biokemi ingår i kandidatprogrammet i kemi och delvis i lärarutbildningen. Den är också valbar inom ett flertal kandidatprogram.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar och diskussionsseminarier. Kursen lägger mycket fokus på laborationerna där du får träning i olika biokemiska metoder, laborationsdesign och presentation av vetenskapliga resultat. I kursen ingår datorlaborationer och ett posterarbete där du tillsammans med en kurskamrat får chansen att presentera ett eget valt ämne.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler