Länkstig

Organisk kemi

Kurs
KEM030
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11612
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

Kursen i Organisk kemi ger dig fördjupade och utvidgade grundläggande kunskaper och experimentella färdigheter i allmän organisk kemi utöver kursen Grundläggande kemi 2 (KEM021).

Efter godkänd kurs förväntas du kunna

 • förklara viktiga reaktioner och deras mekanismer
 • använda IUPAC:s nomenklatursystem
 • redogöra för och tolka organiska föreningars syra-bas-egenskaper
 • förutsäga spektroskopiska data för organiska föreningar
 • beskriva organiska molekyler, deras egenskaper och reaktivitet
 • förutsäga huvudprodukten och troliga biprodukter av kemiska reaktioner
 • designa flerstegs syntesvägar för organiska föreningar
 • syntetisera, separera, rena och identifiera organiska föreningar
 • söka och samla information från vetenskaplig litteratur
 • bedöma och förebygga säkerhetsrisker i samband med all verksamhet omfattande organiska föreningar
 • bedöma användbarheten av olika kemiska metoder för syntesen av läkemedelslika molekyler samt involverande aspekten av kemisk avfallshantering.

Kunskaperna är nödvändiga för fortsatt utbildning inom kemi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i Kandidatprogrammet i kemi (N1KEM). Du kan även läsa den som fristående kurs. 

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på olika typer av kemiföretag, livsmedelsföretag eller analys- och synteslaboratorier. Du kan rikta in dig på laborativt arbete eller jobba med forskning och utveckling. Du kan även jobba med naturvård och miljöskydd inom offentlig förvaltning och i den privata sektorn. Du kan också fortsätta dina studier på forskarnivå.

Arbetsmarknaden för kemister är god. Med många pensionsavgångar i sikte och få som utbildar sig till kemist, kommer det vara brist på kemister i framtiden.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppseminarier, en säkerhetsföreläsning med skriftligt test samt laborationer.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler