Bild
Foto: Priscilla Du Preez
Länkstig

Samhällsvetenskapliga miljöproblem: från allmänningarnas tragedi till de planetära gränserna

Kurs
SK2223
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27654
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen behandlar miljöutmaningar ur olika samhällsvetenskapliga perspektiv, med tonvikt på statsvetenskap. Du får lära dig olika samhällsvetenskapliga förklaringar till varför miljöproblem uppstår och hur samhället är organiserat för att lösa – eller inte lösa – dessa problem. Du får också stifta bekantskap med grön politisk teori.

Om utbildningen

Kursen inleds med samhällsvetenskapliga förklaringsperspektiv på miljöproblem och deras uppkomst. Här diskuteras hur befolkningsantal, teknisk utveckling och materiellt välstånd hänger samman med miljöproblem, likaväl som kollektiva handlingsproblem. Under kursens andra del analyseras miljöpolitikens arenor och aktörer, alltså hur miljöpolitikens fungerar i implementering av miljöpolicy i förvaltningen, och miljöpolitisk opinion. I kursens tredje del behandlas hur man kan tänka kring miljö i kategorier av värde och rättvisa. Exempel på de frågeställningar som ställs är hur miljökonsekvenser kan och bör inkorporeras i kostnad-nytta kalkylen och hur relationen mellan mänskliga rättigheter och miljö ser ut.

Kursen har tvärvetenskapliga inslag men domineras av statsvetenskapliga ansatser. Den syftar till att ge studenten en god begreppslig, teoretisk och empirisk verktygslåda för att kunna analysera miljöproblem ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt i minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i ekonomi eller i nationalekonomi eller i ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.