Bild
Foto: Karsten Würth
Länkstig

Europeisk miljö- och energipolitik

Kurs
EU2210
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-17661
Ansökan stängd

Kort om kursen

I denna hållbarhetsmärkta kurs får du fördjupade kunskaper om de ekonomiska, rättsliga och politiska förutsättningarna för miljö- och energipolitik i EU. Du kommer att få analysera specifika miljöfrågor med avseende på vilken roll EU:s institutioner, olika medlemsstater, icke-statliga organisationer och lobbygrupper spelar i policyprocessen, och EU:s roll i internationellt miljöarbete.

Om utbildningen

Kursen behandlar och problematiserar EU:s miljö- och energipolitik. Vi börjar med att analysera EU:s rättsliga grund, den politiska processen, åtagandet för ekonomisk tillväxt och integration av marknader, samt geografiska och tekniska förutsättningar i Europa ur ett hållbarhetsperspektiv. Därefter analyserar vi olika miljö- och energiproblem och framtida europeiska utmaningar inom området. Det innefattar bland annat analyser av förhållandet mellan EU och medlemsstaterna, icke-statliga organisationer och andra lobbygruppers roll, samt EU som en internationell aktör.

De skriftliga uppgifterna är utformade så att du får möjlighet att öva på att identifiera och posera intressanta vetenskapliga frågor, sammanfatta tidigare forskning kritiskt samt diskutera / kritiskt utvärdera teoretiska perspektiv.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt ämne eller i ett humanistiskt ämne. Juristprogramstudenterna är också behöriga till kursen efter tre år (180 högskolepoäng, motsvarande en kandidatexamen). Förtur ges till sökande med 60 högskolepoäng i europakunskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng max 165 hp. Förtur ges till sökande med 60 högskolepoäng i europakunskap.

Efter studierna

Kommer du att ha fördjupade kunskaper om de ekonomiska, rättsliga och politiska förutsättningarna för miljö- och energipolitik i Europeiska unionen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger främst på föreläsningar och seminarier som kräver aktivt deltagande.

Lokaler

Centrum för Europastudier finns vid Statsvetenskapliga institutionen som ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Här sker den mesta av undervisningen.

Läs mer om lokaler