Bild
Foto: JESHOOTS.COM on Unsplash
Länkstig

Mastersprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling

Program
S2SPE
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A76E
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om programmet

Det här är en tvåårig engelskspråkig utbildning som förbereder en ny generation yrkesverksamma för en karriär inom det expansiva området miljöstyrning. Programmet kombinerar den centrala forskningen om hållbar användning av naturresurser från två akademiska discipliner: statsvetenskap och psykologi. I utbildningen ingår en gedigen fördjupning i vetenskaplig metod, och sammantaget kommer du att vara väl förberedd för ett framtida yrkesliv inom politik, offentlig förvaltning, privat sektor eller civilsamhället.

Om utbildningen

Det finns både psykologiska och politiska hinder för att skapa en hållbar framtid. Men det finns också många möjligheter. Under utbildningen utforskar vi dessa möjligheter genom att kombinera psykologiska teorier om människors miljöattityder och övertygelser, med klassiska statsvetenskapliga fokusområden som miljöpolitik och institutioner samt miljöpolitiska styrmedel.

Vi diskuterar högst aktuella problemområden som exempelvis vattenhantering, havsmiljöfrågor, markanvändning, biologisk mångfald och olika luftburna problem, inklusive klimatförändringar, med betoning på möjliga lösningar.

Du kommer att möta lärare som är specialister på miljöområdet inom såväl statsvetenskap som psykologi. Flera av dem är verksamma vid ett av universitets framstående centrumbildningar – the Centre for Collective Action Research (CeCAR) - samt inom the Environmental Psychology Unit (EPU).

Första terminen

Programmets första termin inleds med kursen Statsvetenskaplig analys som är en kärnkurs i statsvetenskap. Andra delen ägnas åt studier i vetenskaplig metod. Metodkurserna ger dig färdigheter som är mycket efterfrågade på dagens arbetsmarknad. De ger också värdefull kompetens som behövs om du är intresserad av att fortsätta din utbildning på forskarnivå.

Andra terminen

Programmets andra termin ägnas åt fördjupningskurserna Samhällsvetenskapliga miljöproblem: från allmänningarnas tragedi till de planetära gränserna samt Miljöpolitik och institutioner.

Tredje terminen

På tredje terminen börjar du med att läsa
kärnkursen Masterkurs i miljöpsykologi. Den andra halvan kan
du välja mellan att läsa kursen Politisk psykologi eller en valfri kurs
i vetenskaplig metod.

Fjärde terminen

Programmets fjärde och avslutande termin ägnas åt uppsatsarbete. Då utvecklas de teoretiska och metodologiska kunskaper som programmets tidigare kurser resulterat i. Till ditt förfogande som handledare finns forskare med gedigen erfarenhet att leda och handleda forskningsprojekt, och med gott internationellt renommé inom sitt forskningsområde.

Information om samtliga kurser

På Studentportalen kan du läsa mer om hur masterprogrammet i statsvetenskap är upplagt, vad varje enskild kurs handlar om, och vilka valmöjligheter du har under din studietid.

Studentportalen

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till programmet är den som har: En kandidatexamen (180 hp) i statsvetenskap, psykologi, offentlig förvaltning, nationalekonomi, företagsekonomi, humanekologi, kulturgeografi, eller motsvarande. Lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Instruktioner för ansökan

För information om behörighetskraven och urvalskriterierna för programmet, följ länken nedan. Observera att din ansökan ska innehålla ett Statement of intent. För information om hur detta dokument ska utformas, se länken.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på uppladdat Statement of intent. Vänligen använd avsedd mall. Statement of intent skall laddas upp på www.antagning.se senast 1 februari (om sista ansökningsdag är i januari) och 4 maj (om sista ansökningsdag är i april).

Efter studierna

Studierna leder till en politices masterexamen. Som statsvetare med fokus på miljöområdet är du redo för en yrkeskarriär där avancerad analys av hållbarhetsfrågor och processer blir en central del,  som exempelvis politisk rådgivare, offentlig tjänsteman, projektledare eller analytiker. Du kommer också att vara kvalificerad att söka till forskarutbildningen i statsvetenskap.

Våra studenter får jobb

År 2023 genomförde Statsvetenskapliga institutionen en alumnundersökning för att ta reda på vad studenterna gör efter examen. Resultaten visar att 95 procent hade fått jobb, trainee- eller volontärtjänst, startat eget eller fortsatt att studera. Av de som arbetar var så många som 64 procent tillsvidareanställda.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen kräver läsning och diskussion av vetenskaplig litteratur, analys, självständigt skrivande samt muntlig presentation och diskussion kring egna och andras arbeten. På programmet läggs särskild vikt vid problemformulering och problemlösning, förmåga till metodval och tillämpning, kritisk bedömning, samt förmågan att producera högkvalitativa texter och rapporter i enlighet med akademiska principer.

Du erbjuds olika karriäraktiviteter

Under utbildningen ordnar vi flera olika slags aktiviteter som du har nytta av under dina studier och när det är dags att söka jobb. Ta chansen att få hjälp med studieteknik och akademiskt skrivande, få tips om hur du skriver ett bra CV, lyssna på alumnföreläsningar med mera.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det är möjligt att studera utomlands under den andra eller tredje terminen. Detta är en chans att vässa din utbildning ytterligare genom att delta i spännande kurser vid andra universitet och samtidigt förbättra dina språkkunskaper.

Läs mer om studier utomlands