Bild
Avenyn i Göteborg.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Miljöpolitikens villkor

Kurspaket
SK139
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27606
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Det är stora skillnader mellan olika demokratier. Här introduceras du till några av de mest centrala frågeställningarna för demokratin, bland annat frågor kring hur demokrati kan förstås och definieras. Kurspaketet innehåller också en grundläggande kurs i miljöpolitik som bland annat beskriver relationen mellan demokrati och hållbar utveckling.

Om utbildningen

Kurspaketet består av kurserna Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv samt Miljöpolitikens villkor.

Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv
Som en konsekvens av vad som brukar beskrivas som den tredje demokratiseringsvågen uppvisar de flesta länder idag åtminstone någon aspekt av det vi brukar kalla demokrati. Demokratins kvalitet, utformning, förutsättningar och grad av konsolidering skiljer sig dock mycket åt. Dessa skillnader gör i sin tur att demokratin fungerar olika i olika länder och för olika befolkningsgrupper. Beroende på vilket samhälle som ligger till grund för det demokratiska systemet ställs demokratin dessutom inför olika typer av utmaningar.

Med utgångspunkt i dessa skillnader erbjuder kursen Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv en djupdykning i några av de för demokratin mest centrala frågeställningarna. Under kursen diskuterar vi hur demokrati kan förstås och definieras, om och varför ett demokratiskt system kan anses vara eftersträvansvärt, hur ett demokratiskt system kan etableras och upprätthållas, hur det underliggande samhällets karaktär påverkar villkoren för det demokratiska systemets utformning, samt vilka utmaningar demokratiska system – gamla som nya – har mött och står inför. Läs mer i kursplanen

Miljöpolitikens villkor
I kursen Miljöpolitikens villkor kommer du bland annat att lära dig hur relationen mellan hållbar utveckling och demokrati ser ut, hur stater handskas med internationella miljöförhandlingar, samt om det finns någon skillnad mellan hur män och kvinnor ser på miljön. Kursen behandlar olika statsvetenskapliga teorier och deras relevans för miljöpolitik; till exempel demokratiteori, institutionell teori, teorier om genus, och teorier om internationella relationer. Du får också lära dig att formulera forskningsfrågor samt hur man kan utforma vetenskapliga studier om miljöpolitik. Läs mer i kursplanen

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt i kursen Institutioner och aktörer i demokratin, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter studierna kan du bland annat:

  • Diskutera och jämföra hur demokratier skiljer sig åt vad gäller kvalitet, utformning, förutsättningar och grad av konsolidering med utgångspunkt i litteraturen.
  • Analysera de möjligheter och utmaningar demokratiska system står inför med utgångspunkt i litteraturen.
  • Diskutera hur samhällets karaktär påverkar villkoren för demokratins utformning utifrån olika teoretiska perspektiv.
  • Söka efter och identifiera relevant forskningslitteratur för studiet av och politik förhållbar utveckling.
  • Formulera förslag på forskningsfrågor avseende studiet av och politik för hållbarutveckling.
  • Utforma förslag på empiriska studier för att undersöka en problemställning avseende studiet av och politik för hållbar utveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen har en nära anknytning till ledande statsvetenskaplig forskning och de allra flesta av lärarna är meriterade forskare. Undervisningen bygger på föreläsningar och litteraturstudier, olika typer av obligatoriska seminarier och gruppövningar, där du redovisar såväl individuellt som i grupp. Undervisningsspråket är svenska men en del av litteraturen är på engelska.

Kursen Miljöpolitikens villkor är indelad i sex teman där varje tema börjar med inledande föreläsningar. Därefter arbetar du självständigt med att skriva en uppgift. Den problematik som du arbetar med skriftligt bearbetas sedan ytterligare genom diskussion på ett obligatoriskt seminarium, som avslutar varje kurstema.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. 

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler