Bild
Foto: Li-An Lim
Länkstig

Miljöpolitik och institutioner

Kurs
SK2221
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27652
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

I den här kursen får du lära dig om hur samhället, via politiska åtgärder, försöker hantera och minska en rad miljöproblem som till exempel i den marina miljön, vatten- och landanvändning, biodiversitet och luftburna miljöproblem inklusive klimatförändringar.

Om utbildningen

Hur kan samhället, via politiska åtgärder, hantera och minska en rad miljöproblem såsom i den marina miljön, vatten- och landanvändning, biodiversitet och luftburna miljöproblem inklusive klimatförändringar? Dessa frågor diskuteras under kursen, som vilar på flera teoretiska ansatser, främst social dilemma-teori, opinions- och beteendeteorier, institutionell teori, normativ politisk teori och spelteori.

Kursen inleds med en introduktion av centrala begreppet och teoretiska utgångspunkter. Därefter är kursen indelad i tre block som behandlar institutioners betydelse för miljöpolitik, normers inflytande på miljöbeteende och design av miljöpolitiska styrmedel. Kursen avslutas med författandet av ett kurspapper i form av en forskningsplan. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt på kursen SK2121 Statsvetenskaplig analys 15 högskolepoäng (hp) eller godkänt i minst 15 hp från kurser som läses inom programmen Masterprogrammet i europakunskap eller Masterprogrammet i internationell administration och global samhällsstyrning samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan kombineras med fler fördjupningskurser i statsvetenskap på avancerad nivå samt en metod- och uppsatskurs på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledning (vid arbete med pm) och kompletterande pedagogiska metoder.