Bild
Foto: Li-An Lim
Länkstig

Miljöpolitik och institutioner

Kurs
SK2221
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27651

Kort om kursen

I den här kursen får du lära dig om hur samhället, via politiska åtgärder, försöker hantera och minska en rad miljöproblem som till exempel i den marina miljön, vatten- och landanvändning, biodiversitet och luftburna miljöproblem inklusive klimatförändringar.

Om utbildningen

Hur kan samhället, via politiska åtgärder, hantera och minska en rad miljöproblem såsom i den marina miljön, vatten- och landanvändning, biodiversitet och luftburna miljöproblem inklusive klimatförändringar? Dessa frågor diskuteras under kursen, som vilar på flera teoretiska ansatser, främst social dilemma-teori, opinions- och beteendeteorier, institutionell teori, normativ politisk teori och spelteori.

Kursen inleds med en introduktion av centrala begreppet och teoretiska utgångspunkter. Därefter är kursen indelad i tre block som behandlar institutioners betydelse för miljöpolitik, normers inflytande på miljöbeteende och design av miljöpolitiska styrmedel. Kursen avslutas med författandet av ett kurspapper i form av en forskningsplan. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt på kursen SK2121 Statsvetenskaplig analys 15 högskolepoäng (hp) eller godkänt i minst 15 hp från kurser som läses inom programmen Masterprogrammet i europakunskap eller Masterprogrammet i internationell administration och global samhällsstyrning samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan kombineras med fler fördjupningskurser i statsvetenskap på avancerad nivå samt en metod- och uppsatskurs på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledning (vid arbete med pm) och kompletterande pedagogiska metoder.