Länkstig

Antoaneta Krastanova Andonova Granberg

Forskare

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
G409
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Antoaneta Krastanova Andonova Granberg

Forskare, lärare i slaviska medeltidsstudier (fornkyrkoslaviska), koordinator för masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation

 • Telefontid: Må 13-15
 • Besökstid: efter överenskommelse

Medlemskap

Utgivare

Forskning

Forskningsområden

Digital humaniora, digitala resurser för slaviska medeltidsstudier (fornkyrkoslaviska), digitaliserade beskrivningar av medeltida slaviska handskrifter och gamla tryckta böcker, texttradering och edition av fornkyrkoslaviska texter, skriftlighetens historia, utvecklingen av skrifttradition och skapandet av miljöer för skriftproduktion under medeltiden, fornkyrkoslaviskt ordförråd.

Projekt

Aktuella projekt:

 • Virtual Space: New Being of Palaeoslavistic

Avslutade projekt:

Gästforskarplaceringar

 • Resource Center for Medieval Slavic Studies, the Ohio State University (2018)
 • Bulgariska vetenskapsakademien (2006, 2007, 2012, 2014, 2015, 2017)
 • Syddansk universitet, Odense, finansiering från Nordic Centre for Medieval Studies (2009)
 • Universitetet i Bergen, finansiering från Nordic Centre for Medieval Studies (2008)

Undervisning

Jag är kursansvarig lärare i slaviska medeltidsstudier (fornkyrkoslaviska) på grundnivå och avancerad nivå, lärare i rysk språkhistoria. Jag undervisar även på kandidatprogrammet Liberal Arts och handleder på forskarutbildningen.

Läs mer:

Slaviska medeltidsstudier

Kandidatprogrammet Liberal Arts

Bakgrund och anställningar

1991 tog jag universitetsexamen i bulgariska, fornkyrkoslaviska och klassisk grekiska från universitetet i Sofia, Bulgarien. Sedan specialiserade jag mig i fornkyrkoslaviska, slavisk språkhistoria och altaiska studier vid universiteten i Ulan Bator (1989), Sofia (1993), Amsterdam (1998) och Institutet för orientaliska studier vid Vitterhetsakademin i Kiev (1996, 1997)

Jag doktorerade 1997 på avhandlingen Huno-bulgariska lånord i fornkyrkslaviska – analys av låneprocessen vid universitetet i Sofia. Sedan 2007 är jag docent i slaviska språk vid Göteborgs universitet.

Anställningar

 • Universitetslektor i slaviska språk, GU (2004–)
 • Projektledare för projekt om utveckling av nätbaserade kurser vid inst. för slaviska språk, GU, finansiering: DUR (2006)
 • Forskare vid Historiska institutionen, GU, Identitetsskapande och maktlegitimering i det medeltida Europa (2005-2006)
 • Deltagare i samarbetsprojektet vid UiO och GU, ansvarig för utvecklingen av nätbaserade kurser i bulgariska (2004-2005).
 • Gästforskare vid GU, finansiering från Svenska institutet (2000-2001).
 • Vikarierande (1994-1997) och tills vidare förordnad universitetslektor i fornkyrkoslaviska vid Sofia universitetet (1997-2000).
 • Timlärare i fornkyrkoslaviska, slavisk språkhistoria och klassisk grekiska vid universitetet i Sofia (1992-1993), Konstakademin i Sofia (1995-1999) och universitetet i Blagoevgrad (1992-1998)