Länkstig

Transmission and transformation of the Byzantine Alexander romance in Slavonic, 14th – 16th centuries

Kultur & språk

Antoaneta Granberg presenterar sin forskning om Alexanderromanens översättning till fornkyrkoslaviska. Alla intresserade är välkomna till detta seminarium som arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext!

Seminarium
Datum
24 maj 2022
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Sal C254, Humanisten, Renströmsgatan 6

Bra att veta
Seminariespråk: svenska
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Manusseminarium:

I detta kapitel diskuteras textens överföring i tid och rum och förändringar i texten som denna överföring har orsakat. Huvudfrågorna som behandlas är: vilka är de bevarade textvittnena, vilka miljöer har Alexanderromanen kopierats och traderats i, vilka är beställarna, läsarna och samlarna, vilken bokform har texten traderats i, hur har textens titel, textens segmentering och innehåll påverkats av traderingen.

Den grekiska Alexanderromanens tradering i tid och rum har resulterat i uppkomsten av flera grekiska versioner, från ca 300 efter Kristi födelse fram till 1500-talet. Under denna omfattande tidsperiod präglas bokproduktionen av den historiska utvecklingen, expansionen av det bysantinska riket, korstågen, hotet och farorna mot imperiets säkerhet och slutligen turkarnas erövring av balkanländerna.

Alexanderromanen har översatts två gånger till fornkyrkoslaviska. Den första översättningen är från 900-talet och den traderar den bysantinska Beta (β) versionen, som uppstod någon gång under 400-talet. Den andra översättningen, som detta kapitel fokuserar på, är från början av 1300-talet, och den traderar en ej bevarad sen bysantinsk version av Alexanderromanen från slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet.