Bild
forngermansk text
Foto: Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Rh. hist. 27, f. 62v-98 – Reichenauer Verbrüderungsbuch
Länkstig

Workshop: Linguistic and philological perspectives on Old Germanic

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Forskare som studerar äldre germanska språk och språkvariationer får här ett informellt forum för att presentera pågående forskning inom (korpus)lingvistik och/eller filologi. Workshoppen, som organiseras av forskningsområdena Språkliga strukturer och Språk i samhällskontext, är öppen för alla som är intresserade!

Workshop
Datum
3 dec 2021
Tid
09:00 - 12:10
Plats
Online via Zoom; du får länk när du anmäler dig

Bra att veta
Workshoppen hålls på engelska

Medverkan är gratis, men anmälan krävs. Anmäl dig genom att mejla till evie.cousse@sprak.gu.se innan den 2 december 2021.
Arrangör
institutionen för språk och litteraturer

Mer information

Se mer information, och abstrakt, på workshoppens engelska sida (välj International website i menyn)

Program

9:00-9:20

Arend Quak (Amsterdam): Old Dutch morphology in place names

9:20-9:40

Arjen Versloot (Amsterdam): Runology as corpus research

9:40-9:50

Paus

9:50-10:10

Evie Coussé (Göteborg): Searching for complex verb constructions in Old Dutch. A corpus linguistic approach.

10:10-10:30

Valentina Concu (Universidad del Norte): Expressive speech acts in Old Saxon and Old High German: a Survey

10:30-10:40

Paus

10:40-11:00

Michelle Waldispühl (Göteborg): Language encounters in medieval personal names: Philological and linguistic approaches

11:00:11:20

Daria Aeberhard (Zürich): Old High German place and personal names in boundary descriptions

11:20-11:30

Paus

11:30-11:50

Ludwig Rübekeil (Zürich): Germanic words in Latin transmission: If, why and how

11:50-12:10

Carla Falluomini (Perugia): Toward a new edition of the Gothic texts: philological and linguistic considerations