Länkstig

De brutna flödenas kris? En undersökning av tomma affärslokaler i Göteborgs centrum

Forskning
Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Work in progress-seminarium inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna!

Seminarium
Datum
28 jan 2021
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Zoom, mejla till kontaktpersonen för länk

Medverkande
Claes Ohlsson, Linnéuniversitetet
Bra att veta
Seminariespråket är svenska
Arrangör
institutionen för språk och litteraturer

Idag ökar antalet tomma affärslokaler i Göteborgs centrala shoppingdistrikt i rask takt och samma utveckling ses även i många andra städer i Sverige. På ganska kort tid har stadsbild och ekonomiska förutsättningar för många olika aktörer förändrats. Corona-pandemin är en kortsiktigt viktig aspekt för utvecklingen men förändrade och nya shoppingvanor, ökade lokalhyror, tillgänglighet och otrygga miljöer brukar också pekas ut som faktorer i denna förändringsprocess.

I den här planerade studien vill jag försöka förstå både förändringsprocessen och det urbana landskapet som flöden på olika sätt. Dit hör det rumsliga och visuella flödet i staden på gator och i butiker, det ekonomiska flödet av kapital mellan olika aktörer på flera nivåer samt flödet av människor till och från Göteborgs centrum som plats och stadsidé. Alla dessa exempel på flöden kan störas eller till och med avbrytas vilket de alltmer tomma lokalerna är en fysisk indikation på. Stadens flöden bör också ses som en viktig och kanske förgiventagen förutsättning för hur en plats och dess delar används medvetet eller omedvetet av olika aktörer samtidigt.

Mitt syfte med presentationen är att skissera en undersökningsplan där jag tar hjälp av teorier och metoder från Linguistic Landscape-litteraturen och språkligt orienterad diskursanalys tillsammans med teorier om vardaglig finansialisering och om konsumtion. Under seminariet tänker jag visa er exempel på material och ta upp några tentativa analysidéer. Ett mål är att försöka förstå hur olika flöden i staden hänger samman och påverkar varandra.