Göteborgs universitet
Länkstig

Detta vinner verksamheten på masterkompetens

Av en person med masterkompetens kan du som arbetsgivare förvänta sig en fördjupad kunskapsnivå, en person med drivkraft, motivation och kapacitet som snabbt kan komma in i sina arbetsuppgifter och bidra till organisationens mål. Det säger stadsdirektören Babbs.

Värdet av studier på avancerad nivå

Masterstudenter kan bearbeta information, kritiskt granska, analysera och genomföra komplexa arbetsuppgifter, något som är värdefullt för att utveckla en verksamhet. Dessutom kan de många gånger bidra med ett breddat nätverk efter slutförda studier.