Bild
Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Göteborgs universitet uppmärksammar lärare med särskild pedagogisk skicklighet

Publicerad

Lektor Ninni Carlsson vid Institutionen för socialt arbete har utsetts till årets första excellenta lärare vid Göteborgs universitet. Utmärkelsen syftar till att synliggöra och befordra lärare med hög pedagogisk kompetens och att lyfta universitetets arbete med pedagogisk utveckling.

Göteborgs universitets titel "Excellent lärare" uppmärksammar och värdesätter vikten av lärares arbete. Universitetslärare med hög pedagogisk kompetens och forskningsanknuten undervisning är en grundläggande förutsättning för att hålla hög kvalitet i utbildning och forskning vid lärosäten. Universitetslektorn Ninni Carlsson i socialt arbete är först ut i år, och dessutom den första vid Institutionen för socialt arbetet, att tilldelas titeln som uppmärksammar särskild pedagogisk skicklighet.

– Det är ett fantastiskt erkännande för mitt pedagogiska arbete! Jag har varit universitetslärare i över 20 år och varit med om hur pedagogik har fått allt större betydelse vid universiteten. Det känns verkligen roligt att ha bidragit till denna förändring, säger Ninni Carlsson.

Att bli Excellent lärare vid Göteborgs universitet är en hög meritering inom uppdraget som universitetslärare. I titeln inkluderas det att ingå i universitetets pedagogiska akademi, ett kollegialt nätverk som stödjer andra lärare och lärarlag med att utveckla handledning, undervisning och utbildning. Att söka titeln kräver noggrannhet och reflektion, vilket ger lärare möjlighet att summera och synliggöra sitt arbetsliv.

Bild
Ninni Carlsson är först ut i år att befordras till Excellent lärare vid Göteborgs universitet.
Ninni Carlsson är först ut i år att befordras till Excellent lärare vid Göteborgs universitet.

– Jag sökte för att få syn på, och summera, mitt långa yrkesliv som universitetslärare. Det var en lång och bitvis jobbig ansökan eftersom allt pedagogiskt arbete ska dokumenteras. Det ingår också att skriva en omfattande teoretisk reflektion och tolkning av sin egen utveckling. Jag lärde mig jättemycket av det, om hur jag tänkt och arbetat med pedagogik, säger Ninni Carlsson. 

Som lärare använder sig Ninni av arbetsformer som ger studenter möjlighet att aktivt delta i sitt eget lärande. Hon betonar också vikten av samarbete med kollegor och att samverka i lärarlag för att skapa goda pedagogiska miljöer i undervisningen.

– De undervisningsformer vi använder har stor betydelse för studenters lärande. Jag själv föreläser mycket lite. I mina kurser är basen workshops, grupparbeten och seminarier, säger Ninni. 

Om excellent lärare

  • Titeln är ett sätt för Göteborgs universitet att uppmärksamma lärares pedagogiska skicklighet.

  • Den som är tillsvidareanställd lärare vid universitetet kan ansöka om att bli prövad för titeln. 

  • Prövningen sker på fakultetsnivå och grundas på universitetsgemensamma bedömningskriterier.

  • Under 2022 utsågs femexcellenta lärare vid Göteborgs universitet. Ninni Carlsson är den första att få titeln 2023.

    Källa: PIL-enheten, Göteborgs universitet

Text: Louise Älgne

Ninnis pedagogiska resa

I början av 2000-talet uppstod nya krav på behörighetsgivande utbildning i högskolepedagogik för anställning och undervisning vid universiteten i Sverige. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet utvecklade samtidigt kurser för att möta dessa krav – och tog fram titeln Excellent lärare. Ninni var då ledamot i PILs Enhetsråd. Hon har haft uppdrag i PIL sedan 2011, där hon är kursansvarig för en av de behörighetsgivande kurserna i högskolepedagogik.   

Ninni blev också ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens Pedagogiska Utvecklingskommitté (PUK) 2010. Där arbetade de tidigt med frågor om pedagogiska miljöer och pedagogiskt ledarskap, då lärares nya kompetenser ännu inte uppmärksammades vid institutionerna. För att utveckla kvalitet i undervisning och lärande behövs strukturer som både ger bättre förutsättningar för pedagogiskt arbete och kollegialt samarbete, och som samtidigt stödjer och tillvaratar lärares kompetensutveckling, menar Ninni.   

Ninni började undervisa vid universitetet 1998 och gick själv de behörighetsgivande kurserna i högskolepedagogik 2009 till 2011, efter att hon hade disputerat. Det ledde till att hon arbetade med pedagogisk utveckling i sin egen praktik som lärare och kursansvarig vid Institutionen för socialt arbete och PIL-Enheten. I april 2023 befordrades hon till både årets första Excellent lärare vid Göteborgs universitet och är den första excellenta läraren vid Institutionen för socialt arbete.