Bild
Pengar i burk
Foto: Josh Appel Unsplash
Länkstig

Stipendier och bidrag

Att söka stipendier och bidrag kan vara ett sätt att dryga ut sin ekonomi under studier och forskning. Det finns många stiftelser och bidragsgivare att söka från. Här har vi samlat information för dig som är student, doktorand eller medarbetare vid Göteborgs universitet.

För studenter

Här finns information för dig som är student vid Göteborgs universitet och vill söka stipendier. En del stipendier kan sökas av alla studenter vid universitetet, medan andra vänder sig till studenter vid en viss fakultet eller institution. Det finns särskilda stipendier att söka om du ska studera utomlands.

För doktorander och medarbetare

För dig som är doktorand eller medarbetare vid Göteborgs universitet finns rese- och forskningsbidrag att söka. Här hittar du mer information.

Forskningsfinansiering

Om du är forskare eller administratör vid Göteborgs universitet kan Forsknings- och innovationskontoret hjälpa dig att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering. Det finns råd och tips att få både vid ansökan och under pågående projekt.

Vistelsestipendium

Ansök om vistelsestipendium till Villa Martinson. I huset finns fem lägenheter som forskare, författare och journalister kan nyttja.

Gåvor och donationer

Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över 49 000 studenter och en rikt differentierad forskning.
Ända sedan starten av dåvarande Göteborgs Högskola 1891 har donationer från privatpersoner varit viktiga. Ett exempel är donationen från Oscar Ekman som möjliggjorde byggandet av huvudbyggnaden i Vasaparken.

Mer information om gåvor och donationer vid Göteborgs universitet