Göteborgs universitet
Bild
Klassen c/o ung teater 2021–2024
Foto: Ola Kjelbye
Länkstig

Skådespelarutbildningen c/o ung teater

De studenter som började på skådespelarprogrammet hösten 2021 har ”marinerats” i perspektivet scenkonst för barn och unga genom pilotprojektet c/o ung teater – en hittills outforskad arbetsmetod inom skådespelarutbildning och en satsning som nu får mycket uppmärksamhet inom teaterbranschen.

– Projektets styrka är att studenterna blivit omslutna av ett specifikt perspektiv i den här rejäla satsningen och får expertis inom området barn och ungdom. Det är med spänd förväntan som jag ska få se vad våra 12 utbildade experter sedan kommer bidra med framöver inom Sveriges ungdomsteater, säger Catharina Bergil, enhetschef för scenområdet på Högskolan för scen och musik.

Förutom att genomgå den vanliga skådespelarutbildningen förbereds den här årskullen även på att möta en ung publik. Satsningen innebär också ett fördjupat samarbete mellan fyra professionella teatrar i Göteborg; Angereds Teater, Backa Teater, Masthuggsteatern och Regionteater Väst. Dessa teatrar har varit delaktiga i utbildningens workshops och kursmoment och erbjudit studenterna mentorskap, praktik och teaterscener.

Peter Melin, programansvarig för skådespelarutbildningen på Högskolan för scen och musik, påpekar att det är ganska ovanligt att det finns ett så samlat gemensamt intresse inom en klass. Att det annars brukar vara väldigt spretigt bland studenterna gällande vad man är intresserad av inom skådespeleri.

– Vi som jobbar på högskolan var väldigt tydliga med konceptet redan under ansökningsperioden och antagningsproven för den här årskullen. Så att dessa studenter redan från start har haft ett gemensamt intresse för att spela inför ung publik har utmärkt sig.

Förutom den tydliga inriktningen så visar sig skillnaden mellan c/o ung teater mot den vanliga skådespelarutbildningen genom det pågående samarbetet med professionella teatrar.

– Det är unikt att studenterna så pass många gånger får träffa teatrarnas skådespelare, få komma till teaterhusen och lära känna dem. Och eftersom folket på dessa teatrar också har valt att arbeta med teater för ung publik så kommer vi rätt snabbt in på diskussioner kring kärnfrågor inom fältet vid dessa träffar. De brinner verkligen för sin sak, berättar Peter.

Under utbildningens gång har studenterna ibland känt att det har blivit lite väl mycket ung publik. Liksom de flesta studenter på olika utbildningar har de emellanåt känt tvivel och gått i tankar som ”Är det här den bästa utbildningen för mig? Skulle jag ha gjort något annat?”

– Men när den här klassen har träffat och spelat inför den unga publiken så tänder det liksom till! Då har den där negativa känslan sopats bort, verkar det som. Jag upplever att de tänder till lite mer än vad andra klasser har gjort, säger Peter.

Skådespelerska iklädd draksvans står på scen framför barnpublik.
Foto: Lina Ikse
Skådespelare i grå kläder står framför en ring av ungdomar i grå kläder.
Foto: Lina Ikse
Peter Melin
Peter Melin, programansvarig för skådespelarutbildningen.

Under Scenkonstbiennalen 2023 i Stockholm den 1 juni fick Skådespelarutbildningen c/o ung teater hederspriset Prix d’ASSITEJ från ASSITEJ Sverige, en plattform för scenkonst för barn och unga.