Bild
Världens flaggor
Foto: Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock.com
Länkstig

Internationella relationer

Vill du lära dig om globala konflikter, säkerhetsfrågor och hur det internationella systemet fungerar? Då är internationella relationer ämnet för dig.

Om ämnet

Genom att läsa internationella relationer skaffar du dig kunskaper som hjälper dig att förstå världen och vår tids stora globala utmaningar. Du lär dig om det internationella systemets historiska framväxt, vilka maktförhållanden som råder och hur dessa förändras. Du lär dig också om konflikter och samarbete, om säkerhet och om den globala ekonomin utifrån olika perspektiv. I utbildningen får du även lära dig om FN-systemet och du studerar politiska och ekonomiska relationer mellan stater och andra aktörer i det internationella systemet. 

Efter studierna

Internationella relationer ger dig kunskap och verktyg att förstå och analysera den komplexa globala världsordningen. Efter att ha läst kurser i ämnet kan du jobba med globala frågor på en mängd olika arbetsplatser i rollen som till exempel handläggare, analytiker eller inom ledningsfunktioner. Kompetenser inom internationella relationer efterfrågas av såväl myndigheter, kommuner, företag och ideella organisationer, som inom EU och FN.