Bild
Jordglob med kartnålar och trådar som binder samman olika delar av världen, fotografi.
Länkstig

Globala utvecklingsstudier

Globala utvecklingsstudier är ett ämne för dig som är intresserad av möjligheter att skapa en hållbar och rättvis utveckling i olika delar av världen, med särskilt fokus på det som brukar kallas "det globala syd".

Om ämnet

Ämnet globala utvecklingsstudier undersöker hur resursfördelning, demokrati och jämställdhet påverkar samhällsutvecklingen. När du läser kurser i ämnet får du bland annat lära dig om utvecklingsforskningens idéhistoria, nationalstatens framväxt, kolonialismen och utvecklingssamarbetets uppkomst och förändring eftersom dessa historiska skeenden är viktiga för att förstå den nu rådande globala ordningen, aktuella utvecklingsproblem och nutida mönster av fattigdom, marginalisering och konflikt.

Inom globala utvecklingsstudier intresserar vi oss för kopplingen mellan olika samhällsnivåer och du får studera statens roll i samhällsutvecklingen och olika typer av demokratiutveckling och samhällsstyrning påverkar olika slags säkerhetsproblem och konflikter. 

Inom ämnet kombineras kritisk analys med praktiskt förändringsarbete. Vi behandlar grundligt kritiska perspektiv på dominerande utvecklingstrender och analyser och tittar närmare på hur statliga, privata och civilsamhälleliga aktörer arbetar med att bekämpa fattigdom och bidra till hållbara utvecklingsprocesser, lokalt såväl som globalt.
 

Efter studierna

Globala utvecklingsstudier är ett ämne för dig som vill arbeta med globala, nationella eller lokala utvecklingsfrågor exempelvis inom överstatliga organisationer (EU, FN, IMF, Världsbanken, etc.), eller inom staten på till exempel Sida eller Utrikesdepartementet. Det ordinarie arbetet i Sverige kombineras eventuellt med perioder utomlands, som handläggare på en ambassad eller som projektkoordinator hos någon organisation.

Utbildningen ger dig även en god grund för att arbeta inom svenska kommuner eller i olika lokala frivilligorganisationer, i skolvärlden, på internationella företag som arbetar i utvecklingsländer eller inom media och journalistik.

Navigate to video: Emma Sjöberg läser globala utvecklingsstudier
Video (1:22)
Emma Sjöberg läser globala utvecklingsstudier