Bild
Människor går över ett övergångställe.
Länkstig

Socialantropologi

Varför tycker, tänker och beter sig människor som de gör? Hur förstår de varandra, sig själva och sin omvärld? I en allt mer globaliserad värld, som ständigt ställs inför komplexa utmaningar, är det förståelse för olika perspektiv, kunskap om kulturell mångfald och variation, förmåga att analysera sociala skeenden och kompetens att ‘översätta’ mellan olika grupper och meningssystem som krävs.

Om ämnet

Studier i socialantropologi ger dig begrepp, teorier och metoder för att analysera och förstå världen utifrån olika kulturella och sociala perspektiv. Du får kunskap om varför samhällen ser så olika ut i olika delar världen, men också om vad som är gemensamt och universellt. Du får arbeta med teman som politisk organisation, makt, religion, ekonomi, mångfald, etnicitet, klass, släktskap, genus och sexualitet.

När du läser socialantropologi är fältstudier en viktig del i utbildningen och du får träning i att på nära håll undersöka hur saker och ting blir kulturellt betydelsefulla för olika grupper, och får verktyg för att kunna förstå olika perspektiv. 

På grundnivå erbjuder vi utbildning i ämnet genom Antropologprogrammet och fristående kurser. 

Efter studierna

Studier i socialantropologi ger dig viktiga kunskaper, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Med socialantropologi i din examen kan du till exempel arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd.

Studenter berättar

Navigate to video: Robin Thorén om ämnet socialantropologi
Video (1:19)
Robin Thorén om ämnet socialantropologi
Navigate to video: Sam Bäfvenberg jobbar som projektledare på Sverok
Video (2:19)
Sam Bäfvenberg jobbar som projektledare på Sverok
Navigate to video: Karin Kindblom arbetar på Fixoteket
Video (2:11)
Karin Kindblom arbetar på Fixoteket
Navigate to video: Hanna läste Antropologprogrammet
Video (1:36)
Hanna läste Antropologprogrammet