Göteborgs universitet
Bild
Personer sitter ner och pratar
Foto: Unsplash
Länkstig

Examen fristående kurser arbetsvetenskap inriktning mot konfliktlösning

Skaffa dig spetskompetens eller bygg en kandidatexamen.

Bygg din egen kandidatexamen

Att läsa fristående kurser innebär att du kan kombinera kurser som intresserar dig och få en unik utbildning där du har inriktat dig mot de arbetsuppgifter och områden som lockar dig mest.

En kandidatexamen ökar dina kunskaper och färdigheter i att bedöma och analysera information som kan utgöra beslutsunderlag inom myndigheter, organisationer och näringsliv. 

Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, gruppdynamik och ledarskap är exempel på områden som studeras. En rad kurser behandlar området konfliktlösning och i synnerhet konflikter i arbetslivet. Kurserna i Konfliktlösning är färdighetsorienterade och stärker din förmåga att hantera dina egna konflikter och facilitera (underlätta att lösa) andras.

 

Arbetsområde

Tänk igenom vilket arbetsområde du vill att din utbildning ska leda till! Du kan kombinera kurserna i konfliktlösning med en rad valfria kurser inom samhälls- och beteendevetenskap, eller andra ämnesområden, till exempel: PA- området (t ex arbetsvetenskap, organisation, juridik/arbetsrätt), offentlig förvaltning, statsvetenskap, pedagogik, psykologi, media- och kommunikation, IT/informatik, språk, globala studier, ekonomi, genusvetenskap, religion, sociologi m m.

 

Hur kombinerar jag ihop en filosofie kandidatexamen?

En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år.

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap med inriktning konfliktlösning krävs 120 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap med inriktning konfliktlösning. Därutöver krävs ytterligare 60 hp i valfria kurser.

Tänk på att du inför varje termin måste söka dina kurser. Du behöver därmed en mer strukturerad planering för dina studier än om du läser ett program.

Kurserna i konfliktlösning ger dig spetskompetens och kan kombineras med andra kurser som ger dig en kandidatexamen med Arbetsvetenskap som huvudämne

 

Vad kan jag jobba med?

Vilka arbetsuppgifter du kan jobba med i framtiden påverkas av vilket huvudområde och vilka valfria kurser på ytterligare 60 hp som du väljer att ha med i din examen. Även dina intressen och tidigare erfarenheter kan spela stor roll.

Din yrkeserfarenhet kombinerad med en examen i arbetsvetenskap med inriktning mot konfliktlösning kan öppna nya möjligheter för dig!

Arbeten kan finnas inom såväl det privata näringslivet som inom offentlig sektor.

Dina kunskaper och färdigheter i konfliktlösning kan användas i alla sammanhang där du jobbar med andra människor.

Oavsett om din titel är medlare, processledare, grupp-facilitator, organisationskonsult, konfliktvägledare eller om du är lärare, socionom, beteendevetare eller liknande vittnar tidigare studenter om den stora nytta de har av sina studier i konfliktlösning. Både i arbetet och i det privata.

Du kan också hitta information om studier, yrken och framtidsutsikter på aktuella fackförbunds webbplatser: 

www.saco.se

www.akademssr.se

www.jusek.se

 

Fortsätta studera?

Din kandidatexamen i arbetsvetenskap med inriktning konfliktlösning ger dig behörighet till fortsatta studier inom flera ämnen. Du kan välja att fördjupade dig eller bredda dina kunskaper för att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap erbjuder följande program på avancerad nivå:

Det kan också finnas möjlighet att läsa vidare inom andra ämnen eller på andra lärosäten för mer information se respektive ämne och eller lärosäte.