Göteborgs universitet

Pedagogy, Education, Praxis

Det internationella forskarnätverket Pedagogy, Education & Praxis – i Sverige kallat PEP-nätverket – har haft samarbeten sedan 2005. Deltagarna kommer från Australien, Nya Zeeland, Sverige, Norge, Finland, Nederländerna och Colombia. Nätverket har en omfattande publikationslista med gemensamma studier och tvär-nationella analyser om utbildningspraktiker och deras sammanhang. Sedan 2009 är också forskarutbildningskurser knutna till nätverket.

I det svenska PEP-nätverket (SwePEP) ingår forskare från Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Borås University, Umeå universitet, Malmö universitet, Högskolan Dalarna, Mitthögskolan och Högskolan i Halmstad.

Koordinatorer

Det svenska nätverket har två koordinatorer :
Lill Langelotz, och Ingrid Henning Loeb, båda från Göteborgs universitet.  

Lill Langelotz är också svensk koordinator i det internationella nätverket. Koordinatorsrollerna ambulerar mellan deltagarna från de lärosäten som är aktiva i nätverket.

Vill du veta mer och eventuellt delta i det svenska nätverket?
Hör av dig till Ingrid.henning-loeb@ped.gu.se eller lill.langelotz@ped.gu.se

Publikationer

En överblick av SwePEPs publikationer fram till 2019 ges genom antologin Att utveckla utbildningspraktiker: Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer (Studentlitteratur, 2019)

Publikationer av enskilda medlemmar, se respektive medlem i listan nedan.

Forskare och doktorander i SwePEP

PEP logotype

Internationellt nätverk

Information om det internationella nätverket med aktuella internationella gemensamma projekt, årliga nätverksmöten och senare års publikationer: https://research.tuni.fi/pep/

En god överblick av projekt med teman och publikationerna över tid finns i dessa artiklar:

Pedagogy Education Praxis Network (PEP): International Research Program

Pedagogy, Education, and Praxis in Critical Times